Vesti

“Proslavimo i inspirišimo inkluziju!“ EULEX obeležava Međunarodni dan žena 2024

08. mart

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, 8. marta 2024. godine, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u partnerstvu sa NVO Assist Kosovo, organizovala je informativni skup za studente, učenike, nastavnike i profesore Koledža AAB, tehničke škole “Nedžmedin Nidža” u Đakovici i Osnovne škole “Otac Štjefen Đećovi” u Klini.

U srži ovog skupa bila panel diskusija “Proslavimo i inspirišimo inkluziju“, usmerena na značaj promovisanja inkluzije žena i devojčica  u svim profesionalnim i društvenim sferama života, kao ključnog elementa za postizanje rodne ravnopravnosti i izgradnju prosperitetnih društava.

„Svako od nas ima ključnu ulogu i odgovornost u podsticanju inkluzije, jer bez nje ne možemo tvrditi da živimo u potpuno funkcionalnim društvima“, podsetio je šef misije EULEX Giovanni Pietro Barbano otvarajući ovaj skup, dodavši kako je: „Obezbeđivanje pristupa pristojnom radu za žene i devojčice od vitalnog značaja za dobrobit ljudi, a obrazovanje je kamen temeljac.”

„Zbog toga je aktivno angažovanje svih vas, devojčica i dečaka, kao aktivnih lidera škole i zajednice, koje vidimo ne samo ovde danas, već i u prošlim aktivnostima, gde smo imali zadovoljstvo da sarađujemo sa vama. jedini pravi put ka izgradnji inkluzivnog društva efikasno slobodnog od rodne nejednakosti i rodno zasnovanog nasilja“, kazao je Barbano obraćajući se učenicima i studentima.

Tokom panel diskusije, zamenik šefa misije EULEX Emily Rakhorst, generalni direktor Korektivne službe Kosova Ismailj Dibrani, sudija Privrednog suda Kosova, Vljora Pacoli Redžepi, portparol Policije Kosova, Baki Keljani i potpukovnica Policije Kosova Zilfije Dema, podelili su svoja lična i profesionalna iskustva o učešću i osnaživanju žena, ističući koliko je važno poštovati i podsticati različitost na poslu, kod kuće i unutar zajednica, kako bi se podstakla inkluzija na svim nivoima i kao takva ublažila rodnu nejednakost.

Događaj je takođe obogaćen razmenom mišljenja o statusu inkluzivnog obrazovanja u okviru kosovskog obrazovnog sistema na panelu koji je moderirao stručnjak za obrazovanje sa Koledža AAB, Džavit Redžaj sa direktorkom škole „Otac Štjefen Đećovi“, Besartom Nrecaj, direktorkom škole “Nedžmedin Nidža”, Florentinom Đerđaj i profesorkom Koledža AAB, Mimozom Šahini.

Nakon diskusije usledila je inspirativna prezentacija umetničkih radova učenika koji prikazuju snažne poruke o tome kako se vidi uloga žena i kako je treba videti u našim društvima, sa fokusom na negativan uticaj rodno zasnovanog nasilja i rodnih stereotipa u ometanju učešća žena u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM).

Uoči Međunarodnog dana žena, EULEX se takođe pridružio događaju čiji je domaćin Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) sa temom „Ulaganje u žene: ubrzanje napretka“, sa ciljem da se pokaže kako je ulaganje u žene – i u njihovu budućnost –jedini put ka većoj jednakosti i prosperitetu za sve.

U svom glavnom izlaganju, savetnica EULEX-a za rodna pitanja, Chiara Tagliani, naglasila je da: „Žene predstavljaju većinu onih koji žive u siromaštvu, sa pristupom manjim resursima, a samim tim i manjem statusu, manjoj moći i manjem uticaju u društvu. Time se lišavaju svog osnovnog ljudskog prava da žive dostojanstveno i bez straha i nasilja. Zato je ulaganje u unapređenje ženskih prava i jednak pristup mogućnostima toliko značajan, počevši od obrazovanja.

U sklopu ovog događaja, Misija se takođe pridružila aktivnosti sadnje drveća sa šampionima rodne ravnopravnosti, tokom koje je šef EULEX-a Giovanni Pietro Barbano zasadio drvo pod nazivom „Nada“, kao simbol budućnosti pune nade koja će inspirisati inkluziju.