Vesti

EULEX dočekao delegaciju nemačke policije

25. april

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) bila je  domaćin delegaciji nemačke policije, koja ju je posetila 23. i 25. Aprila 2024.

Delegaciju od 14 članova dočekala je zamenica šefa Misije EULEX, Emily Rakhorst, koja je naglasila značaj stalnog doprinosa Nemačke Misiji.

Delegaciju su, zatim, informisali portparolka Donika Beriša Rizaj, o složenom mandatu Misije, zamenica šefa Jedinice za nadgledanje predmeta, Heidi Heggdal, koja je predstavila robusno nadgledanje odabranih predmeta kroz celi lanac krivičnog pravosuđa na Kosovu, i forenzički analitičar, Frank Mielke, koji je objasnio ulogu EULEX-ovih stručnjaka u pružanju podrške Kosovskom institutu za sudsku medicinu i drugim relevantnim kosovskim institucijama u rasvetljavanju sudbine nestalih lica.

Delegacija je takođe imala priliku da razmeni mišljenja sa šeficom Odeljenja za ljudske resurse, Anita Janassary, i sa članovima osoblja EULEX-a, koji su upućeni na dužnost iz nemačke policije.

Predstavnici delegacije su 25. aprila posetili EULEX-ov centar u Mitrovici, gde ih je komandant EULEX-ove Specijalizovane policijske jedinice (SPJ), Krzysztof Kosinski, informisao o ulozi EULEX-ove SPJ kao druge instance za bezbednosni odgovor na Kosovu. Nakon toga, od EULEX-ovog višeg policijskog savetnika za sever, Peter Neunteufl, saznali su više o radu EULEX-ovih policijskih savetnika na pružanju podrške Policiji Kosova u njenim naporima za policijski rad usredsređen na zajednicu.