Vesti

EULEX podiže svest o ekološkom kriminalu u partnerstvu sa projektom HAPE koji finansira EU

23. april

Povodom završetka Nedelje planete Zemlje, Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u partnerstvu sa Programom EU za unutrašnje poslove (HAPE), koji finansira EU, organizovala je 23. aprila konferenciju za podizanje svesti o ekološkom kriminalu za službenike Policije Kosova i tužioce.

Konferencija je okupila predstavnike kosovskih institucija i međunarodne govornike koji su razmenili napomene o rizicima i šteti izazvanim ekološkim kriminalom na Kosovu – koji posebno pogađaju ranjive slojeve stanovništva poput žena i dece. Primeri obuhvataju zagađenje vazduha i vode, nezakonitu seču šuma, nezakonito odlaganje otpada i bespravnu gradnju.

Otvarajući konferenciju, šef EULEX-a, Giovanni Pietro Barbano je istakao: „Pristup čistoj i zdravoj životnoj sredini je univerzalno ljudsko pravo i vlasti širom sveta pojačavaju svoje napore da spreče i kazne ekološke zločine“, dodajući da „zločini u vezi sa životnom sredinom imaju uticaj na sve nas, direktno ili indirektno.”

Barbano je takođe ponovio posvećenost Misije borbi protiv bezbednosnih izazova povezanih sa klimatskim promenama i degradacijom životne sredine, uključujući ekološki kriminal, u skladu sa Civilnim kompaktom Zajedničke bezbednosti i odbrane, dodajući kako: „Rešavanje ekološkog kriminala zahteva delotvorno sprovođenje zakona, regulatorne okvire i međunarodnu saradnju.”

someImg

Zamenica šefa Evropske unije na Kosovu, Eva Palatova, istakla je rad EU protiv ekološkog kriminala, potvrđujući da: „Posvećenost EU borbi protiv ekološkog kriminala prevazilazi puke reči. Dajemo prioritet ekološkom kriminalu na političkoj agendi, dodeljujemo resurse i unapređujemo saradnju. Zajedno možemo da zaštitimo našu planetu za buduće generacije. Uverena sam da će seme koje zasadimo danas doneti plod u bliskoj budućnosti.”

someImg

Ambasador Belgije, Grégoire Cuvelier, uzeo je reč zahvalivši kosovskim vlastima na njihovoj posvećenosti u borbi protiv ekoloških zločina i istakao međunarodnu dimenziju ovog problema, podsećajući da je: „Belgija prva država članica EU koja je revidirala svoj krivični zakon kako bi uključuju zločin ekocida.”

someImg

Zamenik ambasadora Italije, Ugo Ferrero, podvukao je uticaje ekoloških zločina na globalnom nivou: „Degradacija životne sredine i klimatske promene nisu samo pretnje, već i faktori rizika. Globalno zagrevanje dovodi do češćih i ekstremnijih vremenskih nepogoda i prirodnih katastrofa, kao i do degradacije ekosistema širom sveta.”

someImg

Vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca, Besim Keljmendi, potvrdio je da su borba protiv ekološkog kriminala i zaštita prirodnih resursa prioritet za tužilački sistem na Kosovu.

Izrazivši zahvalnost na podršci koju dobijaju od međunarodnih partnera u ovoj oblasti, on je naveo: „Insistiramo i insistiraćemo da kažnjavanje za zločine protiv životne sredine mora biti mnogo strože nego što je bilo do sada.

someImg

Zamenik ministra životne sredine Jeton Raka je, podsećajući na postojanje solidnog zakonskog okvira u borbi protiv ekološkog kriminala, najavio: „Povodom Dana planete Zemlje, kao Ministarstvo životne sredine odlučili smo da osnujemo Zelenu radnu grupu.”

„Kosovo ima dobru pravnu osnovu za sprečavanje i suzbijanje ekološkog kriminala, koji se uglavnom rešava kroz odredbe i zakone o zaštiti životne sredine, zakone o zaštiti prirode, zakon o šumama i vodama, zakon o Inspektoratu za životnu sredinu, krivični zakonik, ali i posebnim podzakonskim aktima.

someImg

Zamenica ministra zdravlja, Dafina Gedža-Bunjaku, objasnila je važnu ulogu koju igra zaštita životne sredine u prevenciji zdravstvenih problema: „Rešavanje ekološkog zdravlja prevazilazi puku politiku. To zahteva kolektivnu promenu načina razmišljanja i ponašanja“, rekla je ona, pozivajući svakog od nas da igra ulogu u tome.

someImg

Nakon uvodnih izlaganja, konferencija je nastavljena raznim prezentacijama u cilju boljeg razumevanja aktuelnog stanja u vezi sa problemom ekološkog kriminala.

EULEX-ov glavni službenik za tematsko nadgledanje ekološkog kriminala, Vesa Satamo, izložio je pregled najčešćih ekoloških zločina počinjenih na Kosovu, ističući njihov uticaj na prirodne resurse i ljude, i objašnjavajući ulogu Misije u nadgledanju u tako ključnoj oblasti.

someImg

Komandir policijske stanice u Juniku, poručnik Rasim Sulja, predstavio je rad policije u istrazi ekoloških zločina, kao i na podizanju svesti stanovništva Junika o pitanjima zaštite životne sredine i propisima koji su na snazi za sprečavanje degradacije životne sredine.

someImg

U popodnevnim satima, načelnik Odeljenja za teški organizovani kriminal (TOK), major Arsim Krasnići, fokusirao se na teške i obimne ekološke zločine na Kosovu, dok je Eljbasan Šalja, iz Inspektorata Ministarstva životne sredine, pružio učesnicima opširan pregled statistika i podataka.

someImg someImg

Konferencija je završena okruglim stolom gde su učesnici razmenili mišljenja sa govornicima.

Konkretno, vođa tima HAPE, Vincenzo Tagliaferri, predstavio je projekat HAPE, koji sprovode Belgija, Francuska i Italija, i opširno govorio o novoj direktivi o zaštiti životne sredine, u cilju jačanja borbe protiv najtežih ekoloških prekršaja koji mogu imati razorne posledice kako po životnu sredinu tako i po zdravlje ljudi.

someImg

Učesnici su takođe dobili priliku da čuju najbolje prakse u borbi protiv ekoloških zločina od pukovnice Cristina Avanzo, komandanta italijanskog centra izvrsnosti za zaštitu životne sredine u Sabaudiji, i od Eric Stephan, menadžera projekta u Odeljenju za međunarodnu strategiju komande francuske Žandarmerije za životnu sredinu i zdravlje (CEZAN).

someImg someImg

Konferencija je organizovana u okviru EULEX-ovog projekta manjeg obima „Ekološki kriminal“, razvijenog u okviru Evropske multidisciplinarne platforme protiv kriminalnih pretnji (EMPACT).