Vesti

Radionica „Pravda u odnosu na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima“, koju je organizovao #EULEX u partnerstvu sa Agencijom za informacije i privatnost (AIP) i Akademijom pravde.

30. maj

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), organizovala je. maja 2024. godine, u partnerstvu sa Agencijom za informacije i privatnost (AIP) i Akademijom pravde, radionicu pod nazivom „Pravda u odnosu na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima” za tužioce, sudije, predstavnike Inspektorata Policije Kosova i pravne stručnjake.
 
Radionica je bila usmerena na važnost uravnotežavanja prava na privatnost i prava na pristup javnim dokumentima u okviru pravosudnog sistema.
 
Prilikom otvaranja radionice šef EULEX-a, Giovanni Pietro Barbano, je kazao: „Zaštita ličnih podataka i transparentnost javnih institucija se međusobno ne isključuju, već se dopunjuju i obe doprinose pravednom i otvorenom društvu.  Kao predstavnici pravosudnog sistema na Kosovu, svi imate jasnu odgovornost da garantujete sprovođenje zakona o zaštiti podataka i da obezbedite pristup javnim dokumentima.” Barbano je dalje dodao da se „tako osiguravaju transparentnost i odgovornost, podjednako garantujući svačija prilikom isporuke pravde“.
 
Pionirka u kontinuiranom zagovaranju značaja zaštite podataka i pristupa javnim dokumentima, poverenica AIP, Krenare Sogojeva-Dermaku,  kazala je da Agencija nastavlja da svoje odluke zasniva na evropskim standardima, odnosno standardima Evropskog suda za ljudska prava i Evropski sud pravde. „Ključno je definisati razliku između prava na privatnost i prava na informacije. Ova radionica će vam pomoći da shvatite važnost transparentnosti i odgovornosti kroz proaktivne publikacije.”

Podrška Akademije pravde je uvek važna u održavanju ovakvih događaja. Njen izvršni direktor Enver Fejzulahu istakao je da je podrška EULEX-a kosovskim pravosudnim institucijama bila neprocenjiva tokom godina, dodajući: „Akademija pravde ostaje posvećena izgradnji kapaciteta sudija, tužilaca i pravnih stručnjaka u zaštiti podataka i pristupu javnim dokumentima. Akademija visoko ceni međuinstitucionalnu saradnju i pomoć́ EULEX-a u iskustvu i razmeni najboljih praksi.”

Učesnici su tokom dana razmenili različita iskustva i izazove sa kojima se suočavaju, posebno u vezi sa pristupom ličnim podacima. Na primer, tužioci koji se bave slučajevima maloletnika, zatražili su savete i preporuke AIP o tome kako najbolje odgovoriti na zahteve za pristup ličnim podacima kada su lični podaci maloletnika u pitanju.

Ostale teme koje su bile u fokusu radionice bile su: ustavni i zakonski okvir za zaštitu podataka o ličnosti; prava i obaveze; pravni osnov za obradu podataka o ličnosti; zaštita podataka o ličnosti u pravosudnom i tužilačkom sistemu; anonimizacija ličnih podataka; uravnotežavanje transparentnosti i zaštite privatnosti.
 
Ovo je treća radionica koju je EULEX organizovao zajedno sa Agencijom za informacije i privatnost i Akademijom pravde, kako bi ponudio platformu za diskusiju o detaljnoj primeni Zakona o pristupu javnim dokumentima, analizirajući glavne prepreke i izazove sa kojima se susreću institucije vladavine prava, i ispitujući i razmenjujući dobre prakse. Radionica je takođe bila deo EULEX-ovog projekta malog obima „Razvoj kapaciteta za ljudska prava za pravne stručnjake kako bi se poboljšala primena zakonskih odredbi u pravosudnom sistemu na severu Kosova“.