Vesti

Korektivna jedinica EULEX-a završila Obuku o dinamičkoj bezbednosti i njenim ključnim elementima za Korektivnu službu Kosova

26. juni

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) završila je 26. juna 2024. godine poslednju od tri sesije obuke o dinamičkoj bezbednosti i njenim ključnim elementima namenjene službenicima Korektivne službe Kosova.

Dinamička bezbednost naglašava potrebu da korektivni službenici razviju pozitivan odnos sa zatvorenicima, pravičan tretman i da poboljšaju osećaj blagostanja među zatvorenicima. Takođe omogućava konstruktivne promene dok su zatvorenici angažovani u svrsishodnim aktivnostima koje doprinose njihovoj budućoj reintegraciji u društvo.

Obuku, koja je bila deo malog projekta Misije „Povećanje nivoa dinamičke bezbednosti u Korektivnoj službi Kosova (KSK)“, održala je Korektivna jedinica EULEX-a sa krajnjim ciljem da doprinese bezbednom i rehabilitacionom okruženju za sva zatvorena lica. Projekat je takođe imao za cilj da podigne nivo profesionalizma korektivnih službenika KSK u sferama dinamičke bezbednosti, procene rizika i potreba i generalnog tretmana zatvorenika.

Tri sesije obuke, koje su održane između februara i juna, obuhvatile su ukupno 137 službenika Korektivne službe Kosova i bavile su se pitanjima kao što su: značaj dobrih i profesionalnih odnosa između zatvorenika i osoblja; bezbedno i rehabilitativno zatvorsko okruženje; svrha Jedinice za procenu i klasifikaciju zatvorenika; uloga korektivnog osoblja u sprovođenju planova kazni na osnovu individualnih procena i najbolje prakse u dinamičkoj bezbednosti.

EULEX-ova savetnica za pitanja korektivne službe, Heidi Susanna Kajander, objasnila je da, kada se aktivno koristi, dinamička bezbednost deluje i kao preventivni bezbednosni mehanizam i kao rehabilitacioni mehanizam kroz dijalošku interakciju između osoblja i zatvorenika. „Ovaj projekat je doprineo podršci KSK-u tako što je unapredio razumevanje ključnih elemenata dinamičke bezbednosti od strane korektivnih službenika, sa posebnim fokusom na to kako dinamička bezbednost utiče na nivo bezbednosti korektivne ustanove, i zašto je dinamička bezbednost relevantna kada se želi poboljšati nivo tretmana i rehabilitacije zatvorenika“, objasnio je dalje Kajander.

Nakon prve sesije organizovane u februaru 2024. godine, učesnici su imali tri meseca da analiziraju i posmatraju kako se ključni elementi dinamičke bezbednosti koriste u njihovim institucijama kako bi naknadno izradili prilagođene razvojne planove koji se bave pitanjima poput: koji su elementi dinamičke bezbednosti koji se aktivno koriste u zatvorima polaznika ove obuke; kako aktivna upotreba elemenata dinamičke bezbednosti utiče na svakodnevni rad zatvora; kako se upotreba elemenata dinamičke bezbednosti može uvesti, ojačati ili povećati u korektivnim ustanovama.

Očekuje se da će razvojni planovi biti sprovedeni u budućnosti, čime će se podstaći bezbedno i rehabilitativno zatvorsko okruženje.