Vesti

Reakcije policije i tužilaštava na nasilje u porodici na Kosovu

03. novembar 2015. god.

Odsek EULEX-a za jačanje, u saradnji sa Savetnicima misije za rodna pitanja i uz punu saradnju svih kosovskih institucija, s ponosom predstavlja izveštaj pod nazivom “Reakcije policije i tužilaštava na nasilje u porodici na Kosovu.”

S obzirom na EULEX-ov mandat da prati, nadgleda i savetuje Kosovsku policiju i osnovna tužilaštva preko Tužilackog veća Kosova, odsek za jačanje je sproveo istraživanje u vezi ragovanja tih institucija na nasilje u porodici. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa savetnicima misije za rodna pitanja. 

U izveštaju je obrađeno trenutno stanje reagovanja Kosovske policije i kancelarija osnovnih tužilaštava Kosova na incidente nasilja u porodici na Kosovu. U skladu s tim, izveštaj sadrži i preporuke Kosovskoj policiji, kancelarijama osnovnih tužilaštava Kosova, Misiji EULEX-a na Kosovu i drugim akterima o tome kako da obezbede rano i efikasno reagovanje za žrtve nasilja u porodici.

Nadamo se da će vam informacije iz ovog izveštaja biti od koristi.