Vesti

Radionica o tehnikama i pravnim pitanjima

15. decembar 2015. god.

Tim EULEX-a za borbu protiv korupcije organizovao je jednodnevnu specijalizovanu radionicu o istražnim tehnikama i pravnim pitanjima tokom disciplinskih postupaka. Radionica, koja je održana 14. decembra, bila je organizovana sa ciljem da pružanja podrške mandatu EULEX-a za praćenje, nadgledanje i savetovanje i obezbeđivanja održivosti aktivnosti misije.

Radionicu su pohađali istražitelji iz Kancelarije disciplinskog savetnika/tužioca i pravnici iz disciplinskih komisija Tužilačkog veća Kosova i Sudskog veća Kosova. Deo radionice koji se odnosio na obuku vodili su Volkan Parildar, istražitelj EULEX-ove jedinice za teška krivična dela, Robert Kučarski, tužilac EULEX-a i Hajdi Lempio, EULEX-ova službenica za ljudska prava i pravna pitanja. 

Nakon 12- mesečnog praćenja i analize izveštaja, tim za borbu protiv korupcije utvrdio je nekoliko nedostataka u pogledu intervjuisanja sudija, tužilaca i svedoka i prikupljanja dokaza za disciplinske postupke. Ti nalazi iskorišćeni su tokom radionice za jačanje veština istražitelja i pravnika u vršenju tih zadataka. Osim toga, sa učesnicima je vođena i diskusija o predmetnom pravu Evropskog suda za ljudska prava u vezi disciplinskih postupaka. 

“Disciplinski postupci koji se odnose na sudije i tužioce veoma su važni kako bi se osigurala odgovornost i visoki integritet koji zahteva sudski sistem. Njihova svrha je da sudije i tužioci nastavljaju da ispunjavaju visoke kriterijume u pogledu ponašanja radi vršenja tih zadataka i kako bi se time održavalo poverenje javnosti. Principi odgovornosti i ravnopravnosti pred zakonom su važni aspekti koncepta vladavine prava,” objasnila je Vljora Marmullakaj, službenica EULEX-a za borbu protiv korupcije.

Tim EULEX-a za borbu protiv korupcije će nastaviti da prati rezultate i uticaj radionice radi izrade sličnih obuka tokom narednih meseci.