Vesti

Predavanje sudija EULEX-a na Pravnom fakultetu u Prizrenu

12. maj 2016. god.

Sudije EULEX-a, Darius Sielcki i Ana Adamska Galant, održale su danas predavanje pred više od pedeset studenata prava sa Univerziteta u Prizrenu.

Izlaganja sudija EULEX-a uglavnom su bila usredsređena na koncepte vladavine prava, poteškoće i iskustva u toku procesa, na organizovani kriminal i ratne zločine.

Studenti su aktivno učestvovali postavljajući pitanja o metodologiji, zakonima, uredbama i postupcima koji su potrebni za rešavanje slučajeva organizovanog kriminala na Kosovu.

Ovo je druga poseta Pravnom fakultetu u Prizrenu. Ova poseta je organizovana na zahtev dekana Pravnog fakulteta prof. dr Arifa Rize.