Vesti

Radionica EULEX-a za obuku o istrazi i procesuiranju slučajeva seksualnog nasilja u vezi sa sukobom

19. maj 2016. god.

Na dvodnevnoj radionici za obuku, koju je organizovala misija EULEX, učestvovalo je oko 25 lokalnih radnika u oblasti vladavine prava, uključujući policijske istražitelje, tužioce i sudije. Opšti cilj obuke bio je da se unaprede kapaciteti kosovskih institucija vladavine prava za uspešno sprovođenje istraga, krivično gonjenje i donošenje presuda u predmetima seksualnog nasilja u vezi sa sukobom. Obuku je predvodila glavni izlagač i spoljni stručnjak Max Marcus. Gđa Marcus je međunarodni krivični tužilac sa oko 20 godina radnog iskustva na međunarodnom planu u oblasti krivičnog prava, a specijalizovala se za predmete seksualnog nasilja u vezi sa sukobom. Postoje mnogi izazovi u vezi sa istragom i procesuiranjem ratnih zločina koji sadrže elemente seksualnog nasilja. Tokom radionice je ponuđena obuka o najboljim praksama, kroz razgovor i raspravu, kao i mogućnost učesnicima da razmene stavove i preporuke o osetljivim aspektima istraga i krivičnih postupaka u datim slučajevima. Zbog osetljivog karaktera krivičnog dela, žrtve su oklevale da prijave zločine pa su tek skorijih godina počele da dele svoja iskustva i traže pristup pravdi. 

Obuka je bila usredsređena na praktične primere toga kako se baviti rešavanjem ratnih zločina i kakvi su dokazi potrebni za takve slučajeve, od boljeg razumevanja seksualnog nasilja i dešavanja u vezi sa seksualnim zločinima, a koji su u vezi sa sukobom (pravni okvir i praksa), do opšteg planiranja istrage i načina na koji se mogu sastaviti spisi predmeta; praksu vršenja procene i prethodnu dokumentaciju istražnog postupka, uključujući prikupljanje dokaza i evidentiranje krivičnih dela seksualnog nasilja. Rodno osetljivi pristupi su neophodni prilikom uzimanja izjava, prikupljanja podataka i saslušanja, uključujući i okruženje u kom se obavlja razgovor sa žrtvama/svedocima u toku istrage, uključujući i mere za zaštitu, osnaživanje i davanje podrške žrtvama i svedocima.

Očekuje se nastavak radionice početkom juna 2016. godine, na kojoj će se predstaviti materijal za obuku i nastavni program za potrebe buduće obuke. Projekat namerava da podrži sprovođenje Akcionog plana za pristup pravdi za žrtve seksualnog nasilja pretrpljenog tokom rata, koji je kosovsko Ministarstvo pravde usvojilo 2015. godine. Kao takva, obuka je organizovana u tesnoj saradnji i koordinaciji sa Pravnim institutom Kosova,  Tužilačkim savetom Kosova, Sudskim savetom Kosova i organizacijom UN Women.