Vesti

Borba protiv prekograničnog kriminala

20. maj 2016. god.

Prekogranična saradnja je prioritet kada se radi o sprečavanju transnacionalnog organizovanog kriminala. Zemlje Zapadnog Balkana su suočene sa mnogim izazovima gde kriminal sve više postaje prekograničan; zahteva tesniju saradnju između agencija za sprovođenje zakona u njegovom sprečavanju. Jedan od glavnih problema je kvalitet komunikacije i razmene podataka, kao važna komponenta koja je potrebna za rešavanje takvih krivičnih dela.

Bliska koordinacija između agencija za sprovođenje zakona na Kosovu, u Crnoj Gori i Albaniji bio je jedan od glavnih zadataka projekta IPP na Zapadnom Balkanu, koji će, u tesnoj saradnji i koordinaciji sa EULEX-om, omogućiti trilateralni Centar za policijsku saradnju. Zajednički centar će imati sedište u Plavu, Crna Gora.

Budući zajednički Centar za policijsku saradnju (CPS) biće jedinstvena operativna služba koja će omogućiti brzu razmenu podataka između svih organa uključenih u integrisano upravljanje granicom (IUG) da bi se obuhvatili kontakti do i od graničnih prelaza, carinskih terminala, policijskih službi, jačanja prekogranične saradnje. Ovaj centar će biti povezan i sa Nacionalnim centrom za upravljanje granicom (NCUG) koji se nalazi u Prištini i ima za cilj da unapredi razmenu podataka između Kosova, Crne Gore i Albanije.  

U cilju obučavanja službenika o tome kako procedure i proces razmene podataka funkcionišu u praksi, EULEX je organizovao trodnevnu studijsku posetu sličnom trilateralnom Centru za policijsku saradnju (Austrija-Italija-Slovenija) koji se nalazi u Tarviziju / Torl Maglernu za pripadnike granične policije sa Kosova, iz Albanije i Crne Gore, koji su učestvovali u studijskoj poseti. 

Studijska poseta koja je obavljena između 25. i 29. aprila obuhvatila je puni dnevni red, predavanja načelnika centra i iskustvo iz prve ruke o najboljim evropskim praksama kroz teorijska objašnjenja i praktične vežbe, u skladu sa novim evropskim konceptom zasnovanim na „obuci na radnom mestu“.

 „Operativne aktivnosti centra obuhvatiće pitanja kao što su prekogranični kriminal, organizovani kriminal, trgovina ljudskim bićima, migracija, krijumčarenje narkotika i oružja, carinska prevara, krivotvorene isprave i borba protiv terorizma“, objašnjava Giuseppe Colosanto, načelnik Savetodavne jedinice EULEX-a za granična pitanja. Dodao je da će centar moći da vrši zajedničku analizu rizika i organizuje zajedničke programe obuke za predstavnike agencija za sprovođenje zakona iz zemalja učesnica. 

Obuka na radnom mestu

Načelnici austrijsko-italijansko-slovenačke strane predstavili su delegaciji sa Balkana Trilateralni sporazum koji služi kao pravni osnov za zajednički centar, na kom se zasnivaju glavni zadaci, aktivnosti i procedure. Sa učesnicima je razgovarano o procedurama toka praktičnog rada i primerima razmene podataka. Dodatno su obavešteni o dodatoj vrednosti i korisnosti takvih praksi za aktivnosti policije u borbi protiv prekograničnog kriminala, ilegalne imigracije, ukradenih vozila, krivotvorenih isprava, itd. i o tome kako su integrisane aktivnosti različitih graničnih agencija uključenih u rad Centra.

„Sigurnost granice i trilateralni Centar za policijsku saradnju u Plavu daće dodatnu vrednost u borbi protiv prekograničnog kriminala i pitanju sigurnosti za Crnu Goru, Albaniju, posebno u procesu pridruživanja EU, kao i za Kosovo u pogledu njegove mape puta za viznu liberalizaciju“, ocenio je Giuseppe Colosanto, načelnik Savetodavne jedinice EULEX-a za granična pitanja, i rukovodilac projekta studijske posete u Italiji.  

Krajnji cilj projekta je da se na Zapadnom Balkanu uspostavi regionalna mreža policijske saradnje, koja će se povezati sa policijskom mrežom EU, kao savremeno sredstvo za uspostavljanje efikasne i delotvorne prekogranične saradnje, razmenu i podelu podataka i standarda, sa zajedničkim pravnim okvirom - obuhvaćenim sistemima za zaštitu podataka, zajedničkom analizom rizika i zajedničkim obuhvatnim pristupom.

EULEX je snimio sve glavne aktivnosti studijske posete i izradiće materijal za obuku koji će se koristiti za „kaskadnu obuku“ za buduće članove Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu. 

Da biste vidjeli video o istraživanju, kliknite na sliku ispod: