Vesti

EULEX održao obuku za službenike Granične policije Kosova

11. juli 2016. god.

Otkrivanje falsifikovanih putnih isprava je jedan od zadataka svakog službenika granične policije na granici u svakoj zemlji. Opštim razvitkom IT i srodnih tehnologija neprestano se razvija i falsifikovanje dokumenata, čime se povećava broj visoko-kvalitetnih falsifikata koje koriste kriminalci širom sveta.

6. jula 2016. godine EULEX Jedinica za granicu i administrativnu liniju na severu održala je dvodnevnu radionicu za oko 50 službenika Granične policije Kosova (GPK). Cilj radionice bio je da se GPK obuči za otkrivanje falsifikovanih putnih isprava i da joj se predstavi kratak pregled o tome zašto je otkrivanje falsifikovanih putnih isprava bitno.

Nakon što su pokrenuli nekoliko zajedničkih patrola sa službenicima iz EULEX i GPK, službenici iz EULEX-a su uočili da su većini službenika GPK, iako su dobro poznavali svoju zonu odgovornosti, nedostajale veštine za otkrivanje falsifikovanih isprava.

Glavne aktivnosti obuke koju su održali stručnjaci iz EULEX-a bile su usredsređene na pregled najnovijih  trendova u falsifikovanju putnih isprava na Balkanu, u zemljama EU i širom sveta. Na obuci su prikazani primeri falsifikata i praktični primeri metoda za njihovo otkrivanje. 

Zona odgovornosti dveju severnih stanica GPK pokriva oko 140 km administrativne linije i veliki broj poznatih alternativnih puteva. Ovo područje je pod kontrolom 64 službenika GPK iz stanica Granične policije u Leposaviću i Zubinom Potoku.

EULEX je predstavio priručnik za obuku koji sadrži najnovije tehnike otkrivanja falsifikata isprava, koje će se koristiti kao sredstvo za efikasnu borbu protiv prevara na Kosovu.