Vesti

EULEX je organizovao specijalizovanu obuku za kosovske sudije

13. juli 2016. god.

Misija EULEX je organizovala trodnevni seminar o rešavanju krivičnih predmeta u vezi sa nasiljem zbog pripadnosti određenom rodu. Specijalizovana obuka, održana između 13. i 15. juna, usredsredila se na jačanje kapaciteta kosovskih sudija, a koje je izabrao Sudski savet Kosova, da učestvuju u specijalnim većima zaduženim za primenu pristupa koji uzima u obzir rodnu ravnopravnost u toku obrade predmeta u vezi sa nasiljem zbog pripadnosti određenom rodu. 

Predsednik sudija EULEX-a, Malcolm Simmons, ponovio je značaj vladavine prava za krivično gonjenje slučajeva seksualnog nasilja i nasilja zbog pripadnosti određenom rodu. „Kosovo je okrenulo list.  Uspostavljanje specijalnih veća obučenih sudija koji će se baviti krivičnim delima ovakve prirode šalje jasnu poruku društvu i svetu da se zlostavljanje ovakvog karaktera neće tolerisati“, naglasio je sudija Simmons tokom otvaranja obuke.

Predsedavajući Sudskom savetu Kosova, Nehat Idrizi, naglasio je značaj događaja:  „Ovo je prvi put da imamo takvu obuku. Nadamo se da će poslužiti svrsi da proširimo svoje znanje u vezi sa rešavanjem predmeta u vezi sa seksualnim nasiljem i nasiljem zbog pripadnosti određenom rodu.“ 

On se ujedno zahvalio EULEX-u na stalnoj podršci jačanju vladavine prava na Kosovu.

Obuku su vodili spoljašnji stručnjaci u ovoj oblasti, Annika Wiberg i Lennart Johansson, iz Švedske nacionalne uprave sudova. Kroz živopisnu i interaktivnu raspravu u grupi, obuka se dotakla nekoliko tema kao što su pristup pravdi, razumevanje i utvrđivanje vrsta nasilja zbog pripadnosti određenom rodu, uticaj nasilja zbog pripadnosti određenom rodu na umno i fizičko zdravlje, dokazi, okruženje u sudnici, žrtve, postupanje sa svedocima i poverenje u krivično pravosuđe.  

Prema rečima sudije Simmonsa, cilj ove obuke je da se proširi shvatanje kako karaktera tako i vrste krivičnih dela kojima će se baviti kosovsko pravosuđe, izazovi sa kojima će se nesumnjivo suočiti i da se sudski kadar opremi veštinama koje su potrebne za delotvorno upravljanje takvim predmetima.

EULEX će propratiti rezultate i uticaj obuke i predstaviti priručnik o obuci za rešavanje predmeta u vezi sa nasiljem zbog pripadnosti određenom rodu, na osnovu najboljih međunarodnih standarda i pristupa koji uzima u obzir rodnu ravnopravnost.

Da biste vidjeli video, kliknite na sliku ispod: