Vesti

Konferencija o jačanju policijske saradnje na Balkanu održana u Skoplju

09. septembar 2016. god.

Predstavnici četiri policijske službe na Zapadnom Balkanu učestvovale su na regionalnoj konferenciji koja je danas održana u Skoplju.

Konferencija, čiji je domaćin bio Mitko Cavkov, direktor policije bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM), a koju je pomogla misija EULEX, organizovana je kako bi se pojačala saradnja i uskladile dalje mere u vezi sa terorizmom i organizovanim kriminalom na Balkanu. Na konferenciji su učestvovali direktori policija iz Albanije, sa Kosova, iz Srbije i BJRM, u pratnji njihovih direktora za istragu. Terorizam i organizovani kriminal glavne su globalne pretnje i ne zaustavljaju se na granicama. Poslednji teroristički napadi u Francuskoj, Turskoj i Nemačkoj, koji su izazvali veliki broj ljudskih žrtava i materijalnu štetu jasni su pokazatelji da se tom pojavom treba pozabaviti na globalnom nivou. Cilj konferencije je da se dodatno poveća i ojača saradnja policijskih snaga na Zapadnom Balkanu u toj oblasti.

 

Tokom Konferencije, svi direktori policija iz regiona saglasili su se da intenziviraju razmenu informacija i utvrde načine za bržu razmenu informacija. Pored toga, direktori su obećali da će nastaviti sa redovnim organizovanjem regionalnih konferencija kako bi se unapredili načini za bližu uzajamnu pomoć, skupljanje i razmenu informacija.

Misija vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX) čvrsto podržava policijske službe u regionu u njihovom pristupu podsticanju, dodatnom razvoju i unapređenju njihove saradnje zarad bezbednosti i prosperiteta njihovih građana.

Video konferencije:

 

Ostale fotografije: