Vesti

Studenti u poseti EULEX-u

14. januar 2015. god.

Thomas Muehlmann, šef osoblja EULEX-a, pozdravio je preko 110 studenata postdiplomaca iz Bečkog programa za ljudska prava i sa Evropskih master studija iz ljudskih prava i demokratizacije (EMA), dajući im jedan kratki pregled rada Misije EULEX-a i izazovima sa kojima se ona suočava tokom sprovođenja svog novog mandata.

Diskutovano je o izjavi o misiji kao i o četiri glavna cilja EULEX-a. Studenti su takođe stekli i određeni uvid u neke od najosnovnijih činjenica, brojčanih podataka i čuli su priče o uspesima misije.

Diskusija je bila veoma živa i dinamična, a izložena pitanja izazvala su još veći broj pitanja postavljenih od strane studenata.