Vesti

EULEX/OEBS radionica o sudskoj transparentnosti

18. oktobar 2016. god.

Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu (OMIK) i Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) organizovale su protekle nedelje dvodnevnu radionicu u cilju uspostavljanja dijaloga između medija i institucija vladavine prava o transparentnosti u sudskim postupcima. Radionica pod nazivom ”Izveštavanje  o pravosuđu: objašnjenje sudskog procesa za novinare i portparole na Kosovu”, okupila je novinare i portparole kosovskih sudova i visoke službenike, sudije i tužioce iz EULEX-a, kao i predstavnike Balkanske istraživačke mreže (BIRN) i Internjuza. Radionica je bila usredsređena na korake koje mediji i pravni stručnjaci treba da preduzmu kako bi obezbedili javno poverenje u rad sudstva.

Dane Koruga, šef OMIK Odseka za medije, izjavio je da je radionica održana s ciljem da se uspostavi kontinuirani dijalog i ojačaju kanali komunikacije između medija i institucija vladavine prava. On je dodao: „Cilj nam je da naglasimo pojam uzajamne odgovornosti i da obezbedimo da se javnost objektivno i tačno informiše i da se unapređuje transparentnost pravosuđa.”

Po mišljenju Jaroslave Novotne, šefice EULEX Izvršnog odseka, javno poverenje u sudove predstavlja ključni element demokratskog društva. Ona je u svojoj prezentaciji naglasila potrebu da se uravnoteže prava na privatnost lica uključenih u sudski proces i interesi javnosti. 

Ona se dalje usredsredila na važeće standarde pružanja javnih informacija tokom krivičnog postupka, uzimajući u obzir Preporuke Saveta Evrope i Deklaraciju iz Bordoa o ulozi sudija i tužilaca i njihovom angažovanju sa javnošću.

 

Malcolm Simmons, predsednik EULEX sudija je izjavio: „Slobodna štampa i nezavisno sudstvo moraju raditi zajedno na negovanju društva posvećenog vladavini prava. Vladavina prava ne može postojati bez otvorenog pravosuđa i javnog poverenja u sudstvo. Mediji predstavljaju osnovno sredstvo za održavanje javnog poverenja u proces.” On je, pored toga, dodatno naglasio potrebu kosovskih institucija vladavine prava i medija da utvrde niz načela o zaštiti uloge medija i sudova u sudskim postupcima.  

EULEX tužilac Danilo Ceccarelli govorio je detaljnije o transparentnosti tekućih istraga i optužnica, što je izazvalo debatu o tome da li bi optužnice trebalo da budu javne i da li objavljivanje imena optuženih predstavlja povredu njihove privatnosti.

Dr. Katja Dominik, EULEX sudija, predstavila je pregled Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku, definišući krivični postupak kao metodu za otkrivanje istine. U tom kontekstu, po mišljenju  Dr. Dominik, pravni postupci treba da se bave objektivnim činjenicama, subjektivnim namerama, pitanjima odgovornosti, krivicom i ocenom iste.

Sudski novinari i portparoli iz sektora pravosuđa su radionicu ocenili veoma informativnom i, još bitnije, potvrdili da je bolja i učestalija komunikacija među stranama zaista neophodna. 

BIRN i Internjuz su vodili drugi dan praktične obuke, koji je obuhvatao predloge i savete za unapređeno sudsko izveštavanje. Pored toga, g. Faik Ispahiu iz Internjuza je bio moderator debate, tokom koje su i novinari i portparoli imali za zadatak da daju pet preporuka drugoj strani o transparentnosti sudstva. 

Novinari su istakli da bi portparoli trebalo da dodatno informišu sudije/tužioce o transparentnosti; ozbiljnije shvate novinare (uključujući i mlade novinare); obezbede funkcionalne vebsajtove sa tačnim sudskim rasporedima; obezbede pun i pravovremeni pristup javnim optužnicama; i objave puna imena ljudi koji su uključeni u predmete otvorene za javnost.

Među ključnim preporukama portparola upućenim novinarima bile su sledeće: da tačno izveštavaju; da daju dovoljno vremena za dobijanje traženih odgovora; da pribave osnovne informacije o zakonima i propisima; da se ne ustručavaju da se obrate portparolima u bilo koje vreme kada su im potrebne informacije; i da se obrate portparolima, a ne direktno predsednicima sudova-tužilaštava.

Nakon pilotiranja ove inicijative i dobijanja pozitivnih rezultata, OMiK i EULEX nameravaju da putem sličnih seminara tokom narednih meseci nastave da uspostavljaju komunikaciju između novinara i pravosudnih institucija. 

Za video pritisnite sliku ispod: