Vesti

Međunarodna policijska saradnja – borba protiv trgovine nezakonitom robom

28. oktobar 2016. god.

EULEX Jedinica za sprovođenje međunarodnog prava održala je 26. i 27. oktobra dvodnevnu radionicu za Policiju Kosova i Carinu Kosova. 

Stručnjaci EULEX Policije organizovali su obuku koja je imala za cilj da približi svakodnevne prakse Carine i Policije Kosova i njegove Jedinice za međunarodnu pravnu saradnju (JMPS) u sprečavanju i borbi protiv trgovine nezakonitom robom. 

Jedan od ciljeva obuke bio je da se Jedinica PK za sprovođenje međunarodnog prava (JSMP) učini centralnom referentnom tačkom za razmenu informacija među organima za sprovođenje zakona na Kosovu, koji su angažovani u borbi protiv trgovine nezakonitom robom. Tokom obuke opsežno je diskutovano i o načinima na koje se može sprovesti pristup integracije koji su usvojili Interpol i Europol.   

Glavne teme koje su obrađene na radionici bile su specifične osnovne teme, kao što su krivična dela u vezi sa pravom intelektualne svojine, falsifikovanje oznaka sertifikata, evolucija i najnoviji trendovi u trgovini nezakonitom robom i ključna uloga međunarodne policijske saradnje u vezi sa tim krivičnim delima. 

Ovo je prvi put da se organizuje radionica toliko velikog značaja. Izuzetno je dobro primljena od strane Policije i Carine Kosova, koji će imati koristi od najboljih evropskih praksi u borbi protiv trgovine nezakonitom robom i falsifikovanja.

Još jedan element ove radionice koji je od suštinske važnosti bilo je razumevanje transnacionalnih organizovanih kriminalnih grupa, koje često učestvuju u trgovini falsifikovanim lekovima na internetu ili falsifikovanom hranom i pićima, koji imaju ogromne posledice po civilno društvo. 

Šef EULEX Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju, Vincenzo Cardinale, tokom otvaranja radionice je izjavio: „Transnacionalne organizovane kriminalne grupe koje funkcionišu u ovoj oblasti nisu obeshrabrene granicama i često vrše i druge vrste krivičnih delatnosti, kao što su trgovina ljudima (uključujući i eksploataciju radne snage) ili pranje novca”. 

Jedna uspešna strategija za raskrinkavanje tih kriminalnih grupa jeste angažovanje svih organa za sprovođenje zakona uključujući zemlje porekla, tranzita i destinacije pod okriljem Europol-a. Partnerstvo između javnog i privatnog sektora je takođe od presudne važnosti za efikasnost borbe protiv krivičnih dela u vezi sa pravom intelektualne svojine.

Zamenik šefa Jedinice JSMP Policije Kosova, g. Besnik Salahu, koji je ocenio da ova radionica ima izuzetnu vrednost za Policiju Kosova, naglasio je da će znanja koja su dobili od EULEX stručnjaka u ovoj oblasti pomoći službenicima PK u njihovom svakodnevnom radu. 

Ova obuka će izuzetno mnogo pomoći našim inspektorima koji rade u oblasti privrednog kriminala. Zahvaljujemo se EULEX-u na organizovanju ove sadržajne obuke i radujemo se narednim sličnim radionicama, jer će znanja i veštine raznih stručnjaka iz zemalja EU ojačati Policiju Kosova u raznim operativnim oblastima”, rekao je g. Sallahu.