Vesti

EULEX održava obuku osoblju za rodna pitanja

30. novembar 2016. god.

Danas, 30. novembra, EULEX održava dvodnevnu obuku mreži osoblja za rodna pitanja, kako bi dalje omogućio Misiji da promoviše rodnu ravnopravnost i sprovede rodnu politiku EU u skladu sa Rezolucijom 1325 SB UN o ženama, miru u bezbednosti.

„EULEX je snažno posvećen rodnoj ravnopravnosti, ljudskim pravima, osnaživanje žena i devojčica i iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja – ovo su u osnovi evropske vrednosti”, izjavila je šefica Misije EULEX gđa Papadopoulou.

Mreža osoblja za rodna pitanja predstavlja bitan mehanizam za uključivanje rodne perspektive, koji je sastavni deo cele misije i koji ima za cilj da poboljša domet savetnika za rodna pitanja i da uključi rodnu perspektivu direktno u rad njihovih jedinica.

Tokom obuke, osoblje za rodna pitanja će naučiti zašto EULEX smatra rodnu perspektivu bitnom, identifikovaće osnovne komponente politike EU o ženama, miru i bezbednosti i naučiće kako da primene sredstva za rodnu ravnopravnost širom misije.