Vesti

Otvoreno predavanje Mreže žena Kosova u EULEX-u

01. decembar 2016. god.

Od 25. novembra, Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, 16 dana kampanje aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je vreme kada treba da se podstaknu akcije za zaustavljanje nasilja nad ženama.

U sklopu 16 dana kampanje aktivizma na Kosovu, i u okviru seminara obuke za EULEX osoblje za rodna pitanja, izvršna direktorka Mreže žena Kosova, Igballe Rogova, istaknuta aktivistkinja za ljudska prava i prava žena, održala je otvoreno predavanje u EULEX-u na temu “Delatnosti žena na Kosovu: centralni faktor u izgradnji trajnog mira.”

Dok rodno zasnovano nasilje utiče na žene nesrazmerno, gđa Rogova je primer toga da žene nisu samo žrtve, već i ključni faktor za mirnije društvo.

Gđa Rogova je govorila i o aktivnostima izgradnje mira kao i o delatnostima žena iz regiona čak i tokom 90-ih godina i u posleratnom period. „Pomirenje je proces koji smo uradile na naš način i u naše vreme”, objašnjava gđa Rogova. 

Šefica Misije EULEX,  osoblje EULEX-a za rodna pitanja i mnogi drugi članovi EULEX-a prisustvovali su predavanju gđe Rogova održanom 1. decembra 2016. godine u sedištu EULEX-a u cilju podizanja svesti o eliminaciji rodno zasnovanog nasilja.  

„EULEX je u potpunosti posvećen uključivanju ljudskih prava, kao i rodne perspektive i standarda integracije načela rodne ravnopravnosti u svim njenim aktivnostima, kako unutar Misije tako i u radu sa kosovskim institucijama”, naglasila je šefica Misije EULEX, gđa Papadopoulou.