Vesti

Održana obuka u upravljanju incidentima za KPSK

01. decembar 2016. god.

Nakon rezultata istrage o samoubistvu jednog zatvorenika u Pritvornom centru u Prizrenu, Kazneno-popravna služba Kosova (KPSK) je u saradnji EULEX-om otpočela obuku svog osoblja u upravljanju incidentima. Prva grupa osoblja je počela da pohađa kurs, koji je predviđen za celu kazneno-popravnu službu.
 
Vršilac dužnosti direktora PC u Prizrenu, Iljir Keljmendi je izjavio:„Od presudnog je značaja da svo osoblje  zna kako da postupa u slučaju incidenta. Želimo da ovu obuku ubuduće učinimo obaveznom za sve pripadnike osoblja”.
 
EULEX je bio prisutan tokom obuke kako bi podržao KPS. Misija je ponudila podršku i pomoć KPS-u u razmatranju, ažuriranju i izradi rezervnih planova, kako bi KPS bila efikasnija, naročito u oblasti teških incidenata.