Vesti

Misija OEBS-a na Kosovu i EULEX pokreću Forum za transparentnost pravosuđa

08. decembar 2016. god.

Misija OEBS-a na Kosovu i EULEX Misija za vladavinu prava na Kosovu pokrenuli su Forum za transparentnost u pravosuđu, zvaničnu platformu za stalnu komunikaciju između novinara i pravosudnih institucija, tokom radionice održane u dolini Rugove 6-7. decembra. 

Cilj foruma je da se uspostavi dijalog između medija i pravosudnih institucija i da se unapredi transparentnost pravosudnog sistema.

„Forum je osnovan nakon što su identifikovane dve potrebe: da se novinari bolje upoznaju sa sudskim procesom i kako da na pravilan način traže i dobiju javne informacije koje se odnose na sudski proces, sa jedne strane, i da portparoli sudova i predstavnici pravosudnih institucija ojačaju komunikaciju sa medijima i pruže im tačne, pravovremene i za javnost relevantne informacije, sa druge strane”, izjavio je Dane Koruga, šef Odseka za medije Misije OEBS-a na Kosovu.

Usled potrebe za širim krugom aktera, Forum će obuhvatiti i predstavnike Sudskog saveta Kosova, Tužilačkog saveta Kosova, udruženja novinara, Saveta štampe Kosova i portparole sudova i pravosudnih institucija širom Kosova.

„Javnost sudskog postupka podrazumeva održavanje ravnoteže između prava javnosti da zna i poštovanja privatnosti i pretpostavke o nevinosti strana u postupku. Ta ravnoteža između kolektivnih i pojedinačnih prava definiše sve interakcije između pravosuđa i medija. Zajedno smo osnovali jednu platformu na kojoj se mogu potegnuti neka od ovih pitanja u korist svih, a najviše šire javnosti”, izjavila je Dragana Nikolić Solomon, šefica Službe za štampu i javno informisanje u EULEX-u.

Prilikom otvaranja ovog foruma određena je i struktura njegovih inicijativa za 2017. godinu, koja će obuhvatati i izveštavanje sa simuliranih suđenja pri Osnovnom sudu u Mitrovici na severu Kosova – gde EULEX još uvek ima izvršne nadležnosti – kao i druge inicijative koje imaju za cilj osnaživanje izveštavanja o krivičnom pravosuđu.