Vesti

Godišnja konferencija kosovskih tužilaca

30. januar 2017. god.

28. januara održana je u Prištini Godišnja konferencija kosovski tužilaca, na kojoj je učestvovalo 200 tužilaca, uključujući i zamenika šefa Misije, Bernd Thran i glavnog EULEX tužioca, Claudio Pala. 

Na konferenciji su učestvovali i održali uvodna izlaganja i Hašim Tači, predsednik Kosova, Nataliya Apostolova, SPEU/šefica Kancelarije EU na Kosovu, Durata Hodža, ministarka pravde, Nehat Idrizi, predsednik Sudskog saveta Kosova i Colleen Hyland, zamenik šefa misije u ambasadi SAD.

„Dobar pokazatelj uspeha Kosova u oblasti vladavine prava je veličina misije EULEX. Kada je Misija prvobitno pokrenuta krajem 2008. godine, imala je oko 3.000 članova osoblja. Danas, nakon osam godina ima samo 800 članova osoblja”, rekao je G. Thran u svom izlaganju.

On je svoje izlaganje završio rečima: „Želeo bih da naglasim da će EULEX, šira EU porodica i naši prijatelji iz međunarodne zajednice nastaviti da pružaju podršku Kosovu na stabilnoj uzlaznoj putanji na kojoj se nalazi već nekoliko godina .”

Na konferenciji je diskutovano o raznim temama, uključujući dostignuća i izazove u oblasti upravljanja tužilaštvom, poteškoće državnih tužilaca i korake za njihovo adresovanje, kao i saradnju između zaštitnika žrtava i državnih tužilaca.