Vesti

EULEX održao Kazneno-popravnoj službi Kosova trodnevni seminar o veštinama pregovaranja

17. februar 2017. god.

EULEX Odsek za jacanje održao je u zatvoru u Lipljanu trodnevni seminar usredsreden na unapredenju veština pregovaranja u kriznim situacijama incidenata.

Visoko rukovodstvo Kazneno-popravne službe Kosova (KPSK) i drugi clanovi osoblja zatvora ucestvovali su na obuci, na kojoj su imali prilike da nauce nešto više o upravljanju kriznim situacijama u zatvorima, od uvoda preko osnovnih veština pregovaranja pa sve do upravljanja pregovorima u kriticnim incidentima, ukljucujuci adekvatan odgovor na kriznu situaciju. 

Ovaj seminar je bio u skladu sa stalnim naporima EULEX-a na jacanju kosovskih institucija za sprovodenje zakona, a posebno KPSK.  Seminar je obuhvatao tehnike pregovaranja u kriznim situacijama, kao što su blokiranje celija od strane zatvorenika, penjanje na visoke objekte, štrajkovi gladu, pretnje samoubistvom, uzimanje talaca, pa cak i kolektivni otpor.

Laszlo Huszar, EULEX-ov savetnik za Kazneno-popravnu službu, naglasio je znacaj ovog seminara u sveukupnim naporima za unapredenje veština zatvorskog osoblja, i pohvalio je ucesnike obuke za njihov “prijem i angažovanje”. 

Fatljinda Mustafa, šefica Programa za maloletnike, rekla je da je seminar bio veoma koristan i da planira da “sa svojim kolegama podeli informacije” o veštinama koje je naucila. Ona se nada da ce biti još slicnih obuka u buducnosti.

Ovaj seminar je od kljucnog znacaja za opšti uspeh KPSK u upravljanju zatvorima. Huszar je naglasio da “iskustvo pokazuje da kada jedan pregovarac ne uspe da obezbedi efikasne pregovore, to utice na svo zatvorsko osoblje, ukljucujuci i rukovodstvo”. Huszar smatra da je neophodna stalna i privlacna obuka kako bi se održali kvalitet i nivo veština pregovaranja. 

Pored toga, EULEX ocekuje da ce ubuduce održati seminare za visoko rukovodstvo KPSK, kako bi ih opremio znanjem i veštinama da pružaju obuku svojim clanovima osoblja, koji cine prvu liniju odgovora na krizne situacije.