Vesti

Zašto grešimo u vezi modernog policijskog rada

19. januar 2015. god.

Moderni policijski rad obuhvata mnogo više od moderne opreme i tehnologije. On obuhvata jedan potpuno novi način razmišljanja.

Kad vas neko upita da zamislite neku sliku koja vas asocira na reč 'policija', bilo bi vam oprošteno kada biste pomislili na patrolno vozilo koje reaguje na neki hitan slučaj krećući se ka mestu događaja uz jecanje sirena, ili na tim policajaca koji stavljaju lisice nekom opasnom kriminalcu. To je zato što razmišljamo o tradicionalnom policijskom radu. Ali, kako su godine prolazile, metode modernog policijskog rada su evoluirale. Te nove metode su omogućile policijskim snagama da postanu još efikasnije u borbi protiv kriminala i održavanju reda. Uvođenje 'policijskog rada u zajednici' imalo je veliku ulogu u tome. 

Pre nego što je Misija EULEX-.a stigla na Kosovo 2008. godine, policijski rad u zajednici bio je koncept koji još nije bio uspostavljen kao način rada policije. "EULEX nam je doneo kvalitet koji nam je bio potreban da nam pomogne u razvoju ka narednom nivou policijskog rada," kaže poručnik Seljman Tanuši, zamenik komandira policijske stanice u Đakovici, "doveo nas je do jednog višeg nivoa u mnogim oblastima rada".

A i statistika ukazuje da bi policijski rad u zajednici mogao da dovede do stvarnih promena. Strategija policijskog rada Kosovske policije i Akcioni plan za priod od 2012. – 2016. godine pokazuju da je ukupni broj slučaja koje je registrovala Kosovska policija od 2008. godine pokazivao opadajući trend. Ali šta je policijski rad u zajednici i zašto je on toliko efikasan u pomaganju da se smanje nivoi kriminala?

Ako se vratimo na tradicionalni policijski rad koji smo gore pomenuli, na policijskli rad u zajednici treba gledati kao na jedan tih i suptilan rad koji policija vrši unutar zajednice kako bi sprečila da uopšte dođe do toga da patrolno vozilo mora da reaguje na hitne slučajeve ili kako bi sprečila da opasni kriminalac mora da bude hapšen. "Borba protiv kriminala i javni red su važna pitanja, ali veliki problemi počinju kao sasvim mali problemi," objašnjava Paul Akermans, belgijski policajac koji je radio u EULEX-u do 2014. godine.

Policijski rad u zajednici podrazumeva da policajci odlaze u zajednicu i tamo razvijaju partnerstva, utvrđuju probleme i rešavaju ih, "boravak među građanima, rano uočavanje sitnih problema i proaktivni rad na sprečavanju da ti problemi ne postanu još veći jeste suština našeg rada," nastavlja on.

Martin Bom, policajac iz Holandije, kaže da to može da podrazumeva bilo šta, od "insistiranja kod opštine da obezbedi da neispravno ulično svetlo bude popravljeno do tesne saradnje sa direktorom lokalne osnovne škole kako bi se naredna generacija učenika zaštitila od izloženosti kriminalu". G-din Bom je više od dve godine radio sa Kosovskom policijom, razmenjujući ideje i iskustva sa policijskim stanicama širom raznih opština na Kosovu.

Međuetnički incidenti mogu veoma brzo da se otmu kontroli. Fadilj Gaši, policajac iz Peći, kaže da policijski rad u zajednici može da bude veoma efikasan u sprečavanju toga, a posebno u oblasti kao što je Peć, koja je veoma osetljiva na međuetničke incidente: "Policijski rad u zajednici bio je preko potreban način održavanja mira u zajednici, posebno zbog toga što se nalazimo u posleratnom periodu".

Poručnik Gaši je neka vrsta stručnjaka za policijski rad u zajednici i proveo je ceo svoj policijski radni vek u regionu Peći. "Izabrao sam da radim u policijskom radu u zajednici jer verujem da je to jedna od najvažnijih oblasti u kojoj se može raditi," dodaje on.

"Naše evropske kolege dale su nam neke ideje i iskustva što nam je pomoglo da izgradimo naš policijski rad u zajednici na višem nivou. Na primer, radili smo zajedno na pokretanju kampanje za borbu protiv droge gde smo izašli pred studente sa inovativnim načinima da im saopštimo koje sve opasnosti krije korišćenje droge," kaže poručnik Gaši.

"Takođe smo zajedno radili i na pokretanju jedne druge vrste projekta u školama. Ideja je bila da nađemo način da ostanemo u vezi sa omladinom. To je veoma važno u policijskom radu u zajednici", naglasio je on.

Ti projekti bili su osmišljeni između EULEX-a i KP kako bi pomogli u rešavanju rastućeg problema nasilja i droge u školama u regionu Peći. Bez prave podrške, nasilna deca mogu da postanu potencijalni nasilni kriminalci kada napuste školu. A ona deca koja se bave drogama često i sama bivaju uvučena u svet kriminala. Sprečiti da do toga ne dođe pomaže nam u smanjivanju potencijalih nivoa kriminala u regionu.

Razmišljanje o kreativnim idejama za rešavanje problema i sprečavanje problema da se otmu kontroli važna je veština koja omogućuje funkcionisanje policijskog rada u zajednici. Taj način razmišljanja se ne može naučiti preko noći, "potrebno je nekoliko dana da bi se naučila neka nova policijska veština ili da se nauči kako se upotrebljava neki alat, ali naučiti jedan potpuno novi način razmišljanja zahteva mnogo strpljenja i upornosti," kaže g-din Bom.

Kosovska policija sada ima jedan priručnik za obuku iz policijskog rada u zajednici koji je izradio g-din Akermans dok je radio na Kosovu. Taj priručnik se sada koristi za obučavanje policajaca KP iz policijskog rada u zajednici.

"To je jedan važan strateški alat za podizanje svesti službenika KP na terenu o važnosti te teme" nastavlja on.

Policijski rad u zajednici je deo jednog suptilnog i dugoročnog pristupa podizanja standarda u Kosovskoj policiji do onih koje obično nazivamo 'najboljim evropskim praksama'.

"Što se tiče mog vremena provedenog na Kosovu, ne bih Vam mogao reći statističke podatke o tome koliko je istraga vodila moja jedinica ili koji je broj suđenja kojima sa prisustvovao. Moj posao je drugačiji. Ali veliko mi je zadovoljstvo što sam mogao da pomognem da dođe do promene načina razmišljanja unutar jedne policije što će još dugo vremena biti od koristi za stanovništvo," zaključuje g-din Bom.