Vesti

EULEX pruža podršku održivom civilnom registru na Kosovu

25. maj 2017. god.

EULEX Savetodavna jedinica za unutrašnja pitanja (SJUP) organizovala je dve odvojene aktivnosti u vezi sa podizanjem svesti o postojećim procedurama i prednostima u obezbeđivanju civilnog statusa i civilne registracije građana na severu Kosova.

Prva aktivnost bila je radionica održana 22. i 24. maja na Akademiji za javnu bezbednost u Vučitrnu, na kojoj su učestvovali novozaposleni koji će preuzeti svoje dužnosti službenika za civilnu registraciju u centrima Kosovske agencije za civilnu registraciju u četiri severne opštine. Ovi službenici su integrisani u kosovske institucije u okviru dijaloga kojim posreduje EU.

Novozaposleni službenici za civilnu registraciju su se tokom radionice upoznali sa najnovijim procedurama za registraciju i prikupljanje dokumenata za civilnu registraciju. Te veštine su službenicima neophodne kako bi svoje novopreuzete dužnosti mogli da obavljaju na severu.

Druga aktivnost bila je diskusija za okruglim stolom kojom je posredovao EULEX, održana u Prištini 23. i 25. maja, koja je bila usredsređena na izdavanje registracije vozila i pratećih dokumenata. Diskusiji su prisustvovali koordinatori za civilnu registraciju iz centara sa celog Kosova. Diskusija za okruglim stolom je održana u saradnji sa i uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za civilnu registraciju.

Obe aktivnosti, koje je organizovala i sprovela EULEX SJUP u koordinaciji sa Agencijom za civilnu registraciju, bile su deo šire inicijative za podršku održivom i pouzdanom civilnom registru na Kosovu.