Vesti

Šefica Misije EULEX Alexandra Papadopoulou na sastanku sa studentima Pravnog fakulteta u Prištini

25. maj 2017. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, govorila je danas pred studentima Pravnog fakulteta u Prištini. Nakon kratkog izlaganja o mandatu Misije i vladavini prava na Kosovu, studentima je data reč i predavanje je postalo veoma interaktivno. Student su bili zainteresovani da saznaju nešto više o trenutnoj ulozi i tekućem mandatu EULEX-a – pa su postavili niz zanimljivih i izazovnih pitanja. Predavanje je organizovala Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN).