Vesti

Jačanje kapaciteta kosovskih tužilaca za borbu protiv korupcije

05. juni 2017. god.

Kancelarija glavnog EULEX tužioca organizovala je protekle nedelje dvodnevnu obuku usredsređenu na jačanju kapaciteta kosovskih tužilaca za borbu protiv korupcije, sa posebnim naglaskom na aspekte konfiskacije, u sklopu kontinuiranih specijalizovanih obuka koje se organizuju za lokalne institucije. U skladu sa svojim mandatom, EULEX već dugo veliki deo svoje pažnje posvećuje i ulaže mnogo resursa u istragu, krivično gonjenje i rešavanje predmeta korupcije. Misija trenutno priprema teren za dalji prenos jednog dela svojih aktivnosti nadgledanja, podučavanja i savetovanja i postepeni prenos preostalih predmeta na lokalne vlasti. Za uspešan prenos neophodno je obezbediti održivost i istovremeno razvijati i jačati specijalizovane kapacitete, tehničke veštine i stručna znanja EULEX-ovih lokalnih kolega u oblasti vladavine prava. To je bio glavni fokus radionice, koja je održana 2. i 3. juna u Prištini.

Šefica Misije EULEX, gđa Alexandra Papadopoulou, naglasila je  tokom svog uvodnog izlaganja da je ovo dobro fokusirana i praktična inicijativa u pravom smeru za sprečavanje i borbu protiv korupcije.

„Tokom naredna dva dana, kosovske kolege iz relevantnih institucija će imati jedinstvenu priliku da unaprede svoje kapacitete i veštine kroz interakciju u različitim tematskim obukama sa EULEX tužiocima i drugim stručnjacima iz raznih oblasti, koji poseduju praktično iskustvo i stručnost u borbi protiv korupcije – sa posebnim naglaskom na pitanje konfiskacije nezakonito stečene imovine”, rekla je gđa Papadopoulou.

Kao jedan od glavnih organizatora projekta, glavni EULEX tužilac Claudio Pala, pozdravio je goste i zahvalio se brojnim kolegama koji su se odazvali pozivu da prisustvuju ovoj obuci.
Govoreći o naporima EULEX-a na pružanju podrške i pomoći kosovskim institucijama vladavine prava na njihovom putu ka evropskim i međunarodnim standardima u borbi protiv korupcije, Pala je izjavio da je borba protiv korupcije bila i dalje jeste glavni prioritet tužilaštva i da bi sve raspoložive prioritete trebalo posvetiti toj borbi.

„Kosovo je još uvek u ranoj fazi pripreme za borbu protiv korupcije. Sveobuhvatan i strateški pristup je stoga neophodan da bi se obezbedili opipljivi rezultati. Jedan od aspekata strategije za borbu protiv korupcije je da se obezbedi adekvatno obučeno osoblje koje će raditi na predmetima korupcije. Ovo naročito podrazumeva da se lokalni tužioci pripreme da rade na predmetima korupcije koristeći sva efikasna sredstva i važeće zakone”, naglasio je Pala.

Državni tužilac Kosova, g. Aleksander Lumezi, pozdravio je ovu inicijativu. Obraćajući se gostima i učesnicima obuke, on je naglasio značaj borbe protiv korupcije koristeći najbolje međunarodne prakse.

„Posebna mi je čast što sam danas ovde u okviru mog institucionalnog angažovanja zajedno sa kolegama iz EULEX-a kako bi razgovarali o izazovima sa kojima se suočava tužilački sistem”, rekao je g. Lumezi.  On je zaključio da inicijativu za organizovanje ove obuke treba pozdraviti i shvatiti kao jedan od glavnih prioriteta Kosova.