Vesti

Suzbijanje virtuelnog kriminala

24. novembar 2017. god.

U današnjem digitalnom svetu, čak i jedan klik na internetu može vas izložiti različitim vrstama virtuelnih opasnosti i kibernetičkog kriminala. Ovo je drastično povećalo potrebu za razvojem i unapređenjem postojećih kapaciteta nadležnih pravosudnih organa za suzbijanje mračnih internet tržišta i organizovanog kriminala.

EULEX, kao misija vladavine prava pomaže razvoj kapaciteta kosovskih tužilaca za efikasniju istragu i krivično gonjenje organizovanog kriminala i terorizma, i na taj način omogućuje potpunu tranziciju izvršnih funkcija na lokalne vlasti.

G. Fadilj Gaši, policijski službenik u Jedinici za teška krivična dela, izrazio je svoje uzbuđenje pred početak radionice: „Očekujem da će mi ova obuka pomoći da unapredim svoju stručnost u prikupljanju materijalnih dokaza u predmetima kibernetičkog kriminala.”

Među učesnicima su bili sudije, tužioci iz Osnovnih i Apelacionih sudova, kao i policijski službenici koji se bave kibernetičkim kriminalom i oni iz Jedinice za teška krivična dela. Obuka je bila usredsređena na praktični alat, jednostavan za korišćenje  za lokalne tužioce koji se suočavaju sa novim izazovom ugradnje kibernetičkih dokaza u konvencionalne istrage. Ovaj alat je predstavljen kao Kratka uputstva za policiju i tužioce za istragu mračnih internet tržišta.

Sa stanovišta tužilaca, ova obuka je vrlo konkretna. Gđa Šemsije Aslani, tužilac u Osnovnom tužilaštvu u Prištini kaže: „Naše tužilaštvo radi na nekim predmetima koji se odnose na organizovane grupe čiji modus operandi uključuje dimenziju kibernetičkog kriminala i od ove radionice očekujem da steknem bolje profesionalno razumevanje ove krivične delatnosti.”

Ciljeve i krajnje rezultate ove radionice objasnio je i g. Florin Cretu, pravni službenik u Jedinici tužilaštva Izvršnog odseka Misije:  „Cilj ove radionice je da se predvidi nezaobilazni porast kibernetičkog kriminala,  koji se pokazao kao trend u Evropi i ostalom delu sveta. Pružanje visoko specijalizovane obuke pravosudnom sistemu Kosova u skladu je sa posvećenošću EULEX-a svom mandatu i pružanju podrške kosovskim institucijama u oblasti vladavine prava."

Shodno tome, lokalni tužioci će početi da rade na složenijim istragama sa povećanim kapacitetom za otkrivanje, istragu i krivično gonjenje organizovanog kriminala i terorizma, tako što će početi da primenjuju ažurirane istražne tehnike.