Vesti

Moderna policija u zajednici – društveni mediji

29. novembar 2017. god.

Sveobuhvatna strategija komunikacije, koja ima za cilj da obezbedi dvosmerni dijalog između policije i zajednice na svim nivoima predstavlja jedan od osnovnih principa savremene policije. Ključno pitanje za policijske organizacije jeste da odgovore na potrebe zajednice, kao i da zajednicu informišu o radu i delatnostima koje organizacija sprovodi, u cilju pružanja bezbednog i sigurnog okruženja za sve. Sa razvojem metoda i sredstava komunikacije, potreba da se policija angažuje sa e-zajednicom postaje sve bitnija. Sve moderne policijske službe sada treba da budu prisutne i aktivne na društvenim medijima.

Kako bi Policiji Kosova pomogao da nastavi da razvija ovu oblast delatnosti, EULEX je u partnerstvu sa UNDP organizovao radionicu na kojoj je učestvovalo dvadeset službenika Policije Kosova, koji su razmotrili kako bi Policija Kosova mogla da poveća upotrebu sve razvijenijih postojećih platformi društvenih mreža.

Gđa Niina Koivisto, policijski savetnik EULEX Odseka za jačanje, jedna od organizatora ovo radionice, naglasila je da “u vezi sa policijom u zajednici EULEX zajedno sa svojim partnerom UNDP pruža podršku Policiji Kosova u njenim naporima da izgradi jake kapacitete civilne policije koji unapređuju policijski rad usmeren na zajednicu na Kosovu. Radionica je imala za cilj promovisanje dvosmernog dijalog između zajednice i policije, efektivnim korišćenjem brojnih društvenih platformi, koje su dostupne“.

Efikasna upotreba e-komunikacije omogućiće Policiji Kosova da postane vidljivija i poveća svoje angažovanje sa zajednicom, što će pružiti mogućnost da se identifikuju potrebe, brige i mišljenja zajednice na efikasniji i odgovorniji način. S efikasnijom strategijom komunikacije policijska služba je u stanju da pruža usluge koje su i potrebne i relevantne, i koje obuhvataju sprečavanje i otkrivanje kriminala i rešavanje drugih problema zajednice.

Značaj ove radionice naglasio je zamenik generalnog direktora Policije Kosova g. Dejan Janković rekavši: „Policija Kosova nastavlja da traži mogućnosti za unapređenje svog dijaloga sa zajednicom na profesionalan i sistematski način, tako što nastavlja da razvija proaktivniji pristup. Policija Kosova je veoma zainteresovana da unapredi korišćenje dodatnih metoda komunikacije, a ekspertiza i lekcije koje su danas razmenjene veoma su korisne.”

EULEX i UNDP će nastaviti da pružaju podršku i rade u partnerstvu sa Policijom Kosova u cilju daljeg razvoja ove važne oblasti povezivanja sa zajednicom.