Vesti

EULEX i FBI rade na suzbijaju seksualnog nasilja i nasilja u porodici na Kosovu

26. januar 2018. god.

U skladu sa naporima na jačanju kapaciteta Kosova za istragu i krivično gonjenje krivičnih dela seksualnog zlostavljanja i nasilja u porodici, EULEX, Policija Kosova i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država organizovali su ove nedelje specijalizovanu obuku u tehnikama forenzičkog intervjuisanja.

Oko pedeset inspektora Policije Kosova pohađa ovu obuku, koja je posebno izrađena kako bi oni bolje razumeli kako fizičko, seksualno i emocionalno zlostavljanje utiču na pojedince i kako se to može izraziti prilikom njihovog intervjuisanja.  

Prema rečima potpukovnika Ekrema Racaja, direktora Jedinice za specijalnu i visoku obuku pri Policijskoj akademiji, postoji istinska potreba da inspektori dobiju bolji uvid u dinamiku istrage takvih slučajeva na Kosovu, koja se stalno menja. „Moramo učiniti više da bismo mogli da pomognemo žrtvama seksualnog zlostavljanja i nasilja u porodici. Moramo poboljšati celokupnu ulogu policijskih službenika i inspektora koji rade na ovakvim predmetima”, dodao je on.

Predavači si gđa Jodie Hively i gđa Karen Blackwell, zadužene za forenzičko intervjuisanja dece/adolescenata u Ministarstvu pravde Sjedinjenih Država, Federalnom istražnom birou, FBI. Predavači su podelili svoje veštine u tehnikama forenzičkog intervjuisanja odraslih, a posebno žrtava dece. Pored toga, obezbeđena je i obuka u upravljanju predmetima i tehnikama praćenja u radu na raznim slučajevima seksualnog zlostavljanja i nasilja u porodici, naročito u slučajevima u kojima su žrtve deca.

Karen Blackwell, jedna od predavačica iz FBI,objašnjava da intervjuisanje dece i adolescenata može biti veoma teško iz nekoliko različitih razloga: način na koji ona govore, stepen njihovog razvoja i razumevanja ovog procesa i zbog emotivnog aspekta njihovog traumatičnog iskustva. Stoga će FBI u okviru ove obuke podeliti sa učesnicima nastavni plan koji je usredsređen na posebne forenzičke istražne tehnike.

„Ovde smo da bismo pripadnike Policije Kosova naučili kako da obave intervjuisanje da bi dobili najbolje informacije od dece i adolescenata. Širom sveta držimo predavanja o ovim tehnikama intervjuisanja. Znamo da ljudi na Kosovu brinu o svojoj deci i žele da se osiguraju da PK prilikom rešavanja slučajeve ovako osetljive prirode sprovodi najbolje tehnike intervjuisanja. Mi smo ovde da ih podržimo u ovom procesu”, zaključuje Blackwell.

Cindy Syes, EULEX savetnica Policije Kosova za rodno zasnovano nasilje, objašnjava zbog čega je ovaj program toliko značajan za Kosovo. „Obišla sam celo Kosovo i istražitelji su svuda naveli da se promenom dinamike istrage seksualnog zlostavljanja i nasilja u porodici povećala i potreba za dodatnom specijalizovanom obukom. Unapređivanje tehnika može pomoći u obezbeđivanju dokaza neophodnih za donošenje pravde za žrtve nasilja u porodici i seksualnog nasilja.”