Vesti

Glavni EULEX tužilac na godišnjoj konferenciji tužilaca poziva na duh obnove i pomirenja

27. januar 2018. god.

Glavni EULEX tužilac, Claudio Pala predstavljao je EULEX na godišnjoj Konferenciji tužilaca Kosova, koja je održana prošlog vikenda u Prištini.

Naglašavajući kontinuiranu odličnu saradnju EULEX-a i kosovskih organa tužilaštva, glavni EULEX tužilac podsetio je prisutne da je sprovođenje integracije pravosuđa na severu jasno bio veliki korak napred u procesu pomirenja i u obezbeđivanju da vladavina prava pokriva celo područje Kosova.

Gospodin Pala je istakao da nedavni izbor i postavljanje nove generacije tužilaca u Osnovnim tužilaštvima predstavlja još jedan korak napred za Kosovo. „Oni će vremenom doneti neophodni duh obnove i tranzicije ka budućnosti vladavine prava na Kosovu”.

U međuvremenu, u skladu sa aktuelnim prenosom svojih izvršnih nadležnosti kosovskim vlastima,  EULEX trenutno radi na predaji predmeta. Od aprila 2015. godine predato je više od 200 predmeta KSTK-u i Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici.

„U tom pogledu EULEX ulaže sve moguće napore kako bi pomogao našim kolegama”, kazao je g. Pala. On je rekao da se nadležnim tužilaštvima uručuju kompletni predmetni spisi sa dokumentima prevedenim na jedan od zvaničnih jezika, i sa propratnim beleškama koje će novim kosovskim tužiocima služiti kao smernice za svaki predmet, kad god je to moguće.

Glavni EULEX tužilac je takođe naveo neke od izazova koje treba rešiti tokom 2018. godine. On je naglasio potrebu za reformom Zakona o krivičnom postupku, kako bi se unapredila efikasnost sudskih postupaka. Gospodin pala smatra da Kosovo treba da sprovede Mapu puta ZKOVP-a za ratne zločine, sa posebnom pažnjom na Nacionalnu strategiju za ratne zločine.

U cilju unapređenja sposobnosti kosovskih tužilaca, KSTK bi trebalo da izdvoji više resursa i da se usredsredi na specijalizovanu obuku za njegovo osoblje. Prema mišljenju glavnog EULEX tužioca, posebnu pažnju treba posvetiti znatnom poboljšanju standarda za upravljanje predmetima, uključujući rešavanje učestalih odlaganja suđenja i ponavljanja suđenja, naročito u predmetima visokog profila.

Kosovski tužioci su podstaknuti da prevaziđu ove izazove i pružena su im uverenja da će EULEX nastaviti da pruža podršku Kosovu, zajedno sa drugim međunarodnim akterima, u njegovim naporima da izgradi delotvoran, nezavisan i multietnički sistem vladavine prava.

U tom pogledu, EULEX ulaže sve moguće napore da pomogne našim kolegama u ovom teškom vremenu. Nadležnim kancelarijama osnovnih tužilaštava se uručuju kompletni predmetni spisi sa dokumentima prevedenim na jedan od zvaničnih jezika, i sa propratnim beleškama koje će novim kosovskim tužiocima služiti kao smernice za svaki predmet, kad god je to moguće.