Vesti

EULEX održao kosovskim tužiocima obuku o ratnim zločinima

21. mart 2018. god.

Misija EULEX organizovala je obuku o instrumentima međunarodnog krivičnog prava za procesuiranje ratnih zločina u okviru jurisdikcije Kosova.

Ova specijalizovana obuka održana je tokom protekla dva dana, a bila je usredsređena na kapacitete kosovskih tužilaca za istragu i procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Ova obuka imala je za cilj unapređenje svesti tužilaca i njihovo praktično upoznavanje sa glavnim teorijama međunarodnog krivičnog prava, sa fokusom na pregled pravnih koncepata. Tokom obuke proučene su studije slučajeva kroz interaktivnu diskusiju, kroz koju su identifikovani instrumenti za istragu i procesuiranje.

Obuku su održali tužilac iz EULEX-a, Valeria Bolici i eksperti međunarodnog krivičnog prava sa MKSJ.

„Aktivni učesnici, zanimljive teme i savršena organizacija bili su ključni faktori za uspeh ove obuke. Međunarodno krivično pravo predstavlja odličnu osnovu za dalji razvoj nacionalnih pravnih okvira, uključujući i pravni okvir Kosova. Danas smo uz podršku EULEX-a, svi mi napravili korak napred u pravom smeru”, rekao je jedan od predavača sa MKSJ.

Organizatori se nadaju da je obuka koja je obuhvatala praktične savete o procesuiranju ratnih zločina korak napred u pravom smeru.

„Razmotrili smo pravni osnov i praktične metode za primenu kategorija međunarodnog krivičnog prava na procesuiranje i presuđivanje u predmetima ratnih zločina na Kosovu. Angažovanje učesnika u diskusiji bilo je izvanredno. Dok međunarodno krivično pravo čini opširno polje za istraživanje, mi smo se usredsredili na ključne koncepte i metodologije pristupanja istom, i zaključili da su vrata širom otvorena za dalji razvoj", rekla je Bolici.

Jedan od učesnika istakao je korist od ove obuke, rekavši: „Na ovoj obuci smo imali prilike da živahno diskutujemo. Lokalni tužioci su sada bolje upoznati sa praksom međunarodnog krivičnog prava u procesuiranju ratnih zločina ovde na Kosovu.”
 
Završni pismeni proizvod biće izrađen kao rezultat ove obuke sa praktičnim smernicama i referentnim tačkama za buduće procesuiranje predmeta ratnih zločina na Kosovu.