Vesti

EULEX održao obuku o komunikaciji za tužioce i službenike tužilaštava

04. april 2018. god.

EULEX je protekle nedelje zajedno sa tužilaštvom iz Švedske i Kosovskom akademijom pravde održao dvodnevnu obuku o komunikaciji sa medijima za tužioce i službenike tužilaštava, u cilju unapređenja veština kosovskih tužilaca i ostalih službenika za komunikaciju koji rade u kancelarijama tužilaštva za rad i komunikaciju sa medijima i javnošću.

Ova praktična obuka, koja je održana u hotelu Emerald 29. i 30. marta, bila je usredsređena na upravljanje kriznom komunikacijom, unutrašnjom i spoljnom komunikacijom i izazovima u komunikaciji sa medijima.

Lorenzo Sattanino, specijalni  pomoćnik zamenika šefa Izvršnog odseka EULEX-a i menadžer projekta, izjavio je da je “opšti cilj projekta unapređenje kapaciteta kosovskih tužilaca i službenika tužilaštava da efikasno komuniciraju sa medijima i javnošću, unapređujući teoretska znanja i praktično upoznavanje sa nekim od osnovnih koncepata komunikacije.”

Tokom ova dva dana učesnicima je pružena obuka koja je naglasila važnost nastavka jasnog dijaloga između medija i organa tužilaštva. Uvodna obuka je bila usredsređena na sticanje dodatnih stručnih veština kao što su teoretska svest i poznavanje ključnih koncepata medijske komunikacije, odnosno veština i tehnika novinarskog intervjua.

Nakon uvodne obuke, učesnici su učestvovali u interaktivnoj diskusiji sa izvođenjem uloga zasnovanih na potencijalnim kriznim scenarijima. Zvaničnici tužilaštva su imali prilike da stečenu obuku sprovedu u praksi i dobiju povratne informacije, koje su generalno poboljšale njihove kapacitete da rade sa medijima.

U međuvremenu, Hekrem Ljutfiu, portparol SPRK-a naglasio je važnost ove obuke, ističući potrebu za zajedničkim obukama za tužioce i portparola. „Takođe bih želeo da dodam da bi bilo veoma korisno organizovati ovakve obuke kojima bi prisustvovali i novinari. Na taj način bi razmena iskustava mogla biti još praktičnija”, zaključio je Ljutfiu.

EULEX je posvećen prenošenju pravde i prenosu pitanja tužilaštva na tužioce Kosova.