Vesti

Ispitivanje i postupanje sa ugroženim žrtvama

10. april 2018. god.

EULEX je organizovao dvonedeljni kurs za obuku instruktora za službenike Policije Kosova sa fokusom na ispitivanju i postupanju sa ugroženim žrtvama u istragama seksualnih i rodno zasnovanih krivičnih dela nasilja (SRZN).

Cilj obuke je bio da Policija Kosova osnaži sopstvene kapacitete za sprovođenje takve obuke za svoje zaposlene i za dalji razvoj takvih obuka.

Tokom desetodnevnog kursa, osoblje EULEX-a je pružalo podršku eksternom stručnjaku i radili su  sa zaposlenima u Policiji Kosova. Obuka je bila usresređena na kognitivne tehnike ispitivanja i na to kako da se ova obuka sprovede za operativno osoblje.

Obuka se odvijala pod vođstvom stručnjaka iz Velike Britanije, Kay Durant, iskusna istražiteljka iz VB u oblasti SRZN i ugroženosti i stručnjak za ispitivanje i postupanje sa ugroženim žrtvama (UŽ). Pomagale su joj Cindi Syes, savetnica EULEX-a za rodno zasnovano nasilje pri Policiji Kosova i Damare Elizabeth Theriot, tužilac EULEX-a sa iskustvom u istrazi seksualnih dela (SRZN).

Obuka je podrazumevala teorijske i praktične informacije o najboljim praksama ispitivanja i postupanja sa UŽ, praćene interaktivnim razgovorima između instruktora i učesnika. Učesnici su imali zadatak da pripreme planove za predavanje i da održe prezentacije na osnovu obuke, i dobili su povratne informacije i od instruktora i od kolega.

„Obuka će biti od koristi za prisutne policijske službenike, a iskustvo koje ovde steknemo će nam omogućiti da prenesemo ovo znanje našim kolegama u našim jedinicama. Pomogla nam je da steknemo one veštine koje su nam potrebne kako bismo postali instruktori, kako održati predavanje i kako da se držimo predmeta tokom predavanja. Hvala na ovoj obuci“, rekao je jedan od učesnika, Driton Marevci, poručnik Policije Kosova i šef Jedinice za borbu protiv trgovine ljudima u policiji u Uroševcu.

Prezentacije koje su održali učesnici su pokazale stečeno znanje i prenete veštine koje su poboljšane u poslednje dve nedelje.

„Prezentacije zaposlenih u Policiji Kosova su fantastične i pokazuju koliko su stvarno razumeli problem nasilja u porodici na Kosovu. Bilo je puno tema i kako one utiču na žrtve i na njihovu porodicu. Izuzetno sam zadovoljna kako su protekla predavanja i kakav je bio prijem sadržaja obuke u zemlji od strane svih učesnika“, rekla je Kay Durant.

Opšti cilj programa je unapređenje samoodrživog kapaciteta za obuku u okviru Policije Kosova i dugoročnog institucionalnog razvoja u cilju poboljšanja veština i znanja u radu sa ugroženim žrtvama na organizacionom nivou.

Cindi Syes je rekla: „EULEX je veoma zadovoljan ishodom ovih programa, pružaju održive kapacitete za Policiju Kosova, a suština je poverenje u rad policije u službi javnosti na Kosovu“.

EULEX je posvećen pružanju podrške Policiji Kosova i unapređenju veština, znanja i stručnosti u postupanju sa ugroženim žrtvama.