Vesti

EULEX radionica za jačanje kapaciteta za krivičnu istragu korupcije

13. april 2018. god.

Misija EULEX je za lokalne partnere u krivičnom pravosuđu organizovala radionicu u cilju jačanja kapaciteta za krivičnu istragu korupcije.

Radionica koja je održana protekle nedelje bila je usredsređena na unapređenje kapaciteta domaćih tužilaca za saradnju sa policijom i drugim organima za sprovođenje zakona u Mitrovici. Na ovoj radionici lokalni tužioci i partneri iz krivičnog pravosuđa na severu Kosova (Mitrovica) stekli su veštine i upoznali se sa strategijama za pružanje podrške upravljanju predmetima korupcije i srodnih krivičnih dela.

„Oslanjajući se na rad EULEX-ove Kancelarije tužilaštva u Mitrovici u okviru mandata Misije, ovaj projekat ima za cilj jačanje uloge partnera iz krivičnog pravosuđa u regionu u zajedničkom radu na suzbijanju korupcije i srodnih krivičnih dela, obezbeđujući fokus na vlasništvu nad predmetima i potpunu usaglašenost sa zakonom u svim fazama krivičnih istraga", rekla je Oladele Osinuga, međunarodni pravni službenik EULEX-a za Osnovno tužilaštvo u Mitrovici i rukovodilac projekta obuke.”

Tokom dana učesnici su učestvovali u uvodnoj sesiji, interaktivnoj diskusiji o strategijama za borbu protiv korupcije, prezentacijama radne grupe i završili sa završnom sesijom na kojoj su dali povratne informacije.

„Ovo je bila korisna radionica i prilika da razgovaramo o problemima korupcije i organizovanog kriminala i o tome kako da integriše strategije na severu Kosova. Finansijska služba ima bolji uvid i stečeno iskustvo koje se može koristiti u budućem radu. Sveukupno, sve jedinice koje se bave vladavinom prava imaju koristi od obrazovanja u istraživanju i sprečavanju korupcije, kao i organizovanog kriminala", rekla je Katarina Ađančić, inspektor Regionalne kancelarije Poreske uprave Kosova u Mitrovici.

Strategije koje smo naučili na ovoj radionici mogu se integrisati u planove implementacije partnera za krivično pravosuđe iz Kancelarije osnovnog tužilaštva, Specijalnih jedinica Policije Kosova, Poreske uprave, Carine, Finansijsko-obaveštajne jedinice, Agencije za borbu protiv korupcije i opština Vučitrn i Mitrovica.

„Ovo je bio uspešan dan za agencije za provođenje zakona, jer smo imali priliku da razmenimo informacije i razgovaramo o jednoj studiji slučaja koja se odnosi na Kosovo. Zahvaljujemo se EULEX-u koji nam je omogućio ovu priliku i iskoristićemo ovo iskustvo u našem radu sa različitim službama za sprovođenje zakona koje deluju na Kosovu", rekao je narednik Senad Zejnulahu, istražitelj Jedinice Policije Kosova za privredna, finansijska i krivična dela korupcije u Mitrovici.

Ova radionica je deo sveukupnog doprinosa tekućem dijalogu između Prištine i Beograda u oblasti integracije pravosuđa, prioritizacije predmeta i saradnje u osetljivim predmetima.