Vesti

EULEX i Policija iz Linkolnšira, UK održali Komandi Policije Kosova obuku o fleksibilnosti komande

11. maj 2018. god.

EULEX u saradnji sa Policijom Linkolnšira, Regionalne Uprave policije UK, trenutno održava kurs na temu “Fleksibilnost komande” Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost.

Cilj ovog kursa koji traje osam dana je da Komandi Policije Kosova pruži priliku da unapredi postojeće veštine i ekspertizu u upravljanju događajima koji zahtevaju planiranje javnog reda i javne bezbednosti.

Obuka u sklopu ovog kursa biće usredsređena na izradu politika, komandnih protokola, primenu taktičkih parametara, model donošenja odluka zasnovan na ljudskim pravima, uticaj na zajednicu, medijsku strategiju, partnerstva i proces izveštavanja.

Mark Dixon, menadžer programa i šef SJPPG, rekao je da je ideja da se ovim kursom unaprede postojeći kapaciteti PK kroz proučavanje modela iz UK za policijsko upravljanje javnim događajima ili incidentima. „Nadamo se da će Policija Kosova izvući pouke iz ovih najboljih iskustava i primeniti ih u kontekstu policijskog rada na Kosovu. Bezbednosni izazovi policijskog rada se neprekidno menjaju, te agencije koje su zadužene za rešavanje ovih bezbednosnih pitanja moraju biti fleksibilne da bi mogle da efikasno odreaguju”.

Na ovom kursu je učestvovalo trideset službenika Policije Kosova iz sva tri nivoa komande Policije Kosova.

Učesnici će tokom obuke koristiti studije slučajeva značajnih događaja i učestvovaće u diskusiji sa kolegama i instruktorima, kako bi razmenili svoja iskustva i znanja o tome kako da bolje upravljaju i planiranim i spontanim javnim događajima i incidentima.

Potpukovnik Akrem Racaj, direktor za specijalizovanu obuku u Policiji Kosova istakao je značaj učešća u ovoj obuci.

„Ovaj kurs nam pruža izuzetnu priliku da uporedimo različite nivoe komande i njihove funkcije i kako se oni mogu primeniti u Policiji Kosova. Cilj ovoga je da razvijemo naše komandne aktivnosti i ojačamo naše kapacitete za efikasno upravljanje, kako bismo bili što profesionalniji i efikasniji”.

Potpukovnik Racaj se zahvalio EULEX-u i Policiji Linkolnšira na organizovanju ove obuke, koja je specifično posvećena Komandnom osoblju i za iskustvo koje je Policiji Kosova omogućilo da uči iz modela policijskog rada u Ujedinjenom Kraljevstvu.

„Ubuduće planiramo da još više iskoristimo ovo iskustvo u praksi i da ono što smo naučili prilagodimo i prenesemo našim kolegama na rukovodećem nivou Policije Kosova”, rekao je Akrem Racaj. 

Četvoro stručnjaka iz UK su instruktori ove obuke; svaki od njih je socijalizovan u određenim veštinama vezanim za fleksibilnost komande, koje obuhvataju strateško planiranje, operativno izvođenje, planiranje partnerstva za vanredne i nepredviđene situacije i koordinaciju bezbednosti u suzbijanju terorizma. 

Pomoćnik načelnika Policije, West, jedan od predavača, rekao je: „Veliko nam je zadovoljstvo da sa Policijom Kosova podelimo naša znanja koja primenjujemo u Linkolnširu, naročito u oblastima kao što su javna bezbednost i javni red. Ovo je i za nas potencijalna prilika za učenje, i bez sumnje će biti oblasti prakse o kojima ćemo učiti ovde i ta znanja poneti sa sobom i razmotriti kako nam ona mogu biti od koristi u Linkolnširu”.

On je dalje ponovio: „Izuzetno smo ponosni što smo imali prilike da pomognemo kroz ovu vrstu obuke i nadamo se da ćemo doprineti unapređenju u ovoj zemlji koja je pretrpela strašan sukob”.

Ova obuka je deo napora EULEX-a da podrži Policiju Kosova u razvoju institucionalnih kapaciteta za održiviju i efikasniju komandu.