Vesti

Zvaničnici EULEX-a učestvovali na Sastanku i radionici Upravnog odbora SEED

05. juli 2018. god.

EULEX (SJPPG – Alan Wilson i Luca Zonta) učestvovali su na ‘sastanku i radionici Upravnog odbora projekta “Održavanje i razvoj SEED (sistematska elektronska razmena podataka)”, održanim u Beogradu 27. i 28. juna. I sastanku i radionici SEED zajedno su predsedavali GD NEAR i Italijanska carinska i monopol agencija, koja upravlja projektom SEED.

Na sastanku i radionici učestvovali su predstavnici carinskih uprava svih zemalja članica SEED (Albanija, Bosna i Hercegovina, BJRM, Kosovo, Crna Gora i Srbija), i predstavnici struktura CEFTA (Odbor za olakšanje trgovine).

Učešće EULEX-a toplo su pozdravili ko-predsedavajući i EULEX je pozvan da izloži kratku prezentaciju o najnovijoj inicijativi SEED, pokrenutoj u kontekstu dijaloga kojim posreduje EU, naime, o uspostavljanju ‘Tehničke grupe za SEED’, njenoj ulozi i ciljevima.

Budućnost SEED je sada zaštićena i biće obuhvaćena kao SEED+ unutar okvira CEFTA Dodatnog protokola 5.

Centralno-evropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) je trgovinski sporazum između zemalja koje nisu članice EU, čiji su članovi sada uglavnom locirani u jugoistočnoj Evropi - od 1. jula 2013. godine strane ugovornice CEFTA su: Albanija, Bosna i Hercegovina, BJRM, Kosovo, Moldavija, Crna Gora i Srbija;

Tehničku grupu SEED čine predstavnici 4 zainteresovanih strana: Carinske uprave Beograda i Prištine, Tim za održavanje SEED i EULEX – Cilj: rešavanje problema u vezi sa olakšanjem prevoza komercijalne robe na Zajedničkim prelazima”;

CEFTA-Dodatni protokol 5 - ciljevi uključuju: pojednostavljivanje inspekcija vezanih za postupke carinjenja, smanjenje formalnosti, razmenu podataka između carinskih organa putem elektronskih instrumenata, međusobno priznavanje nacionalnih programa ovlašćenih ekonomskih operatera, uvođenje upravljanja rizikom, usredsređivanje na velike rizične pošiljke i ubrzavanje puštanja pošiljki malog rizika, omogućavanje dostupnosti elektronskih obaveštenja o poboljšanim kontrolama ili inspekcijama na veb stranicama nadležnih organa, kao i CEFTA Paketu transparentnosti.