Vesti

Članovi danske nevladine organizacije u poseti EULEX-u

18. septembar 2018. god.

Bernd Thran, zamenik šefa Misije, dočekao je i razgovarao sa članovima Organizacije Demokratija u Evropi (DEO) 17. septembra u sedištu EULEX-au Prištini.

DEO je organizacija koja promoviše debate o evropskim pitanjima i ima za cilj produbljivanje demokratije u Evropi, angažovanjem šire javnosti u detaljnu debatu o politici i radu Evropske unije.

Tokom razgovora, g. Thran je učesnicima objasnio novi mandat EULEX-a, a posebno razjasnio koje će odgovornosti imati Stub za nadgledanje i Operativni stub. On je dalje naglasio da će Misija nastaviti da radi na prenosu mnogih od svojih odgovornosti, dodajući da se “stotine predmeta prenosi na lokalne organe vlasti, uključujući i visoko-profilne predmete”.

Politički službenik u EULEX-u, Naim Hajdari, predstavio je učesnicima kratku istoriju Kosova, a zatim i kratak pregled trenutnog poltičkog okruženja i izazova na Kosovu.

Učesnici DEO su učestvovali u živahnoj diskusiji gospodinom Thran-om i gospodinom Hajdarijem, koja je dotakla budućnost Misije, dijalog između Beograda i Prištine i borbu protiv korupcije.