Vesti

EULEX na lansiranju programa Pravda 2020

26. septembar 2018. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou prisustvovala je danas lansiranju Programa Pravda 2020, vodećoj inicijativi koju predvodi ministar pravde Kosova u saradnji sa predsednicima Sudskog i Tužilačkog saveta Kosova i uz podršku SPEU/KEU, EULEX-a i ambasada SAD i Velike Britanije u Prištini. Nakon lansiranja održana je konferencija za novinare.

„Pozdravljam lansiranje programa Pravda 2020. Ovo je sveobuhvatna i ambiciozna inicijativa, kojom se teži poboljšanju učinka i odgovornosti pravosudnog sistema Kosova, i čiji je krajnji cilj da delotvorno služi svojim građanima. Sigurna sam da se svi slažemo oko takvog cilja, stoga ova inicijativa zaslužuje svu našu podršku”, kazala je gđa Papadopoulou. 

U protekloj deceniji ostvaren je veliki napredak u poboljšanju pravosuđa na Kosovu, za šta su zaslužne lokalne institucije. Pravda 2020 će pomoći da se postigne dalji napredak u poboljšanju pravosuđa i da se na taj način Kosovo učini boljim društvom.

„Naime, Pravda 2020 je mehanizam koji je uspostavljen proaktivno na inicijativu kosovskih vlasti. Ovo je veoma bitan aspekt koji treba naglasiti, jer se stvarne promene mogu postići i održati jedino kroz lokalno vlasništvo. EULEX će, sve dok bude na Kosovu, biti spreman da i ovoj važnoj inicijativi pruži svoj stručni savet i svoju perspektivu jedinstveno ugrađenu u mnogim oblastima vladavine prava”, napomenula je šefica Misije EULEX.

EULEX će – pod svojim novim preusmerenim mandatom – zadržati široku ulogu nadgledanja u sudskom sistemu i tužilačkom sistemu Kosova, kao i u kazneno-popravnoj službi, kako bi nastavio da savetuje kosovske kolege u prevazilaženju izazova, uključujući i izazove koji se vremenom mogu utvrditi kroz program Pravda 2020.