Vesti

COWEB u poseti Misiji EULEX Kosovo

27. septembar 2018. god.

Šefica Misije EULEX, gđa Papadopoulou i SPEU, gđa Apostolova sastale su se 26. septembra u sedištu EULEX-a sa predstavnicima Radne grupe Saveta ministara zemalja članica EU za region Zapadnog  Balkana (COWEB), koji su u poseti Kosovu od 25. do 28. septembra.
 
Posetu delegacije COWEB koordinirala je SPEU/KEU i delegati su se tokom boravka na Kosovu sastali sa brojnim domaćim i međunarodnim sagovornicima. Šefica Misije i ključni viši službenici upoznali su delegaciju sa novim mandatom i tekućim i budućim aktivnostima Misije, kao i sa ostvarenim uspesima i izazovima sa kojima se EULEX susretao tokom deset godina pružanja pomoći institucijama vladavine prava na Kosovu.
 
Gđa Papadopoulou: „Novi EULEX odražava novu realnost na terenu. U kosovskom sistemu pravosuđa i dalje su prisutni ozbiljni izazovi, ali je vreme da se polako pređe sa misije EU za upravljanje krizom na “normalniju” vrstu pomoći EU i da se lokalnim vlastima omogući da preuzmu sve više odgovornosti za napredak Kosova na svom evropskom putu.”
 
Gđa Papadopoulou je naglasila kako je Misija sa svojom novom strukturom zadržala jedinstvenu dodatnu vrednost integrisanog stručnog prisustva u određenim ključnim oblastima vladavine prava na Kosovu, konkretno u sudskom i pravosudnom sistemu i u kazneno-popravnoj službi, u kojima su strukturne slabosti i rizik od političkog mešanja i dalje prisutni. „Naše prisustvo u određenim sektorima vladavine prava omogućiće EULEX-u da nastavi da pomaže lokalnim institucijama u utvrđivanju i rešavanju preostalih problema i da zemljama članicama EU redovno dostavlja ocenu o situaciji na terenu u oblastima koje su od ključnog značaja za pristupanje Kosova Evropskoj uniji”.