Vesti

Trening kurs o zaštiti kulturnog nasleđa, organizovan od strane EULEX-a, završava se u Rimu

19. oktobar 2018. god.

Četvorodnevna radna poseta koja je uključivala i trening kurs o zaštiti kulturnog nasleđa za četiri predstavnika Kosovske policije, završena je 11. oktobra u komandi Karabinjera za zaštitu kulturnog nasleđa u Rimu.

U cilju povećanja kapaciteta Kosovske policije za efikasnu borbu protiv ilegalnog prometa kulturnog nasleđa, kurs obuke koji je organizovan od strane EULEX-a, okupio je predstavnike Direkcije za međunarodnu saradnju u vladavini prava (ILECU), glavnih jedinica za kriminal i privredni kriminal.

Vincenzo Giancarlo Cardinale, menadžer projekta i vođa tima Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju EULEX-a, naglasio je potrebu međunarodne saradnje u ovoj oblasti među svim interesnim grupama, uključujući muzeje i galerije, i dodao: "Delegacija Kosovske policije obučavana je u oblasti nelegalnog prometa kulturne baštine od strane visoko stručnih eksperata Karabinjera, vodećeg igrača u međunarodnoj borbi protiv trgovine kulturnom baštinom".

Govoreći o važnosti kursa za obuku Kosovske policije, direktor glavne kriminalističke jedinice Kosovske policije, Fadil Gashi, izjavio je: "Ovaj kurs je veoma koristan za razvoj Kosovske policije u ovoj oblasti jer nas je opremio znanjem ključnih istražnih metoda u cilju formiranja tima istražitelja Kosovske policije koji će se baviti ovim slučajevima ".