Vesti

Izjava visoke predstavnice u ime EU povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima – 2. novembar 2018. god.

02. novembar 2018. god.

Demokratija ne može živeti bez slobodnih, raznolikih i nezavisnih medija. Novinari i medijski akteri širom sveta drže države, vladine službenike, korporacije i društva u celini odgovornim za njihove radnje. Međutim, previše njih se suočava sa pretnjama i napadima samo zato što rade svoj posao, dok počinioci ovih napada često prolaze potpuno nekažnjeni.

Na današnji dan, koji je na osnovu Rezolucije 68/163 Generalne skupštine UN-a proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, odajemo počast svim novinarima širom sveta koji su izgubili živote i pretrpeli napade u obavljanju svoje profesije. Takođe odajemo počast svim hrabrim novinarima koji nastavljaju s radom svojih kolega koji više nisu u stanju da sprovode svoje istrage.

Ubistva istražnih novinara Daphne Caruana Galizia I Jan Kuciak u EU pokazuju da nijedan region sveta nije imun na ovo. Ovi strašni zločini moraju biti temeljno istraženi i krivično gonjeni, kao što je slučaj ubistva saudijskog novinara Jamal Khashoggi u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. Zatražili smo i očekujemo da Saudijska Arabija sarađuje na temeljnoj, verodostojnoj i transparentnoj istrazi i insistiramo na potrebi za razjašnjenjem okolnosti njegove smrti i punom odgovornošću svih odgovornih za to.

U mnogim zemljama postoji zabrinjavajuća tendencija da se smanji i suzi prostor za slobodno novinarstvo, često indiskretno postavljajući sumnju u kredibilitet medija u cilju diskreditovanja i slabljenja njihovog rada. Novinarima je potrebno okruženje u kojem mogu da rade u bezbednosti i sigurnosti, na internetu i drugde, bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Robusni pravni sistem mora zaštititi medijske kuće i novinare širom sveta kako bi mogli da obavljaju svoj posao u potpunoj nezavisnosti. U vremenu kada su dezinformacije u porastu, sigurnost novinara mora biti zagarantovana, kako bi im se omogućilo da promovišu verodostojno izveštavanje u korist i u interesu svih naših građana.

EU će nastaviti da koristi sve odgovarajuće spoljnopolitičke i finansijske instrumente u cilju unapređenja kvaliteta novinarstva, pristupa javnim informacijama i slobode izražavanja. Nastaviće da finansira Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF) i obezbeđuje ciljanu zaštitu kroz programe Podrške za branitelje ljudskih prava.

Sve države unutar i izvan EU dužne su da ispune svoje obaveze za zaštitu slobode izražavanja i sigurnosti novinara, obezbeđujući pravno okruženje koje omogućava rad, uzimajući za ozbiljno pretnje novinarima i snažno goneći stvarne napade. Očekujemo da svi pojačaju preventivne mere, mobilišući sve aktere i stvarajući nacionalne bezbednosne mehanizme, u skladu sa Akcionim planom UN za sigurnost novinara i pitanja nekažnjivosti.

Slobodno novinarstvo je temelj slobodnih društava: narušavajući ga ugrožavamo vlastitu slobodu.