Vesti

SPJ EULEX-a završila vežbu u Kampu Vrelo

12. novembar 2018. god.

Dana 7. i 8. novembra, Specijalna policijska jedinica EULEX-a sprovela je zajedničku vežbu za kontrolu mase i suzbijanje nemira sa Rezervnim taktičkim bataljonom mađarskog kontingenta KFOR-a (RTBK) u kampu Vrelo.

U ovoj vežbi učestvovalo je oko 40 službenika SPJ zajedno sa oko 100 službenika Jedinica za manevre i Jedinica za slobodu kretanja RTBK.

Cilj ove vežbe bio je da se unapredi koordinacija uloga EULEX-a i KFOR-a, kao druge i treće instance reagovanja za bezbednost na Kosovu.

Ova dvodnevna vežba pomogla je učesnicima da unaprede komunikaciju među sobom i standardizuju taktike i procedure.