Vesti

Izlaganje šefice EULEX-a na radnom sastanku kontakt osoba za pitanja rodne ravnopravnosti koji je organizovao OEBS

14. novembar 2018. god.

Dana 13. novembra, šefica misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, bila je jedan od glavnih govornika na radnom sastanku kontakt osoba za pitanja rodne ravnopravnosti, koji je organizovala Radna grupa za rodnu ravnopravnost Misije OEBS-a na Kosovu.

Cilj ovog radnog sastanka bio je da se razmotre razni aspekti rodne ravnopravnosti kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou, sa fokusom na učešće žena u profesionalnom i političkom životu.

Alexandra Papadopoulou je predstavila svoje stavove i iskustva o izazovima sa kojima se žene suočavaju u postizanju rodne ravnopravnosti, naročito u poslovnim oblastima koje se često smatraju oblastima u kojima “dominiraju muškarci”.

Šefica EULEX-a je naglasila da se rodna ravnopravnost tiče žena i muškaraca, dodajući da “uključivanje perspektive rodne ravnopravnosti treba da obuhvata tačke gledišta kako žena, tako i muškaraca”.

„Često se usredsređujemo na žene, previđajući gledište muškaraca o rodnoj ravnopravnosti. Ali nikada nećemo moći da se delotvorno borimo protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama ukoliko ne radimo i sa muškarcima”, kazala je Papadopoulou.

Imajući u vidu da još mnoga toga treba uraditi ne samo na Kosovu, već i mnogim zemljama Evropske unije, šefica Misije EULEX je istakla potrebu da svi lokalni i međunarodni akteri udruže snage i nastave da rade na unapređenju pitanja rodne ravnopravnosti.

Šefica Misije EULEX je takođe naglasila da sve vojne i civilne misije i operacije ZBOP EU širom sveta, uključujući i EULEX, imaju mandat da prilikom obavljanja svojih poslova na terenu posebnu pažnju posvete rodnoj ravnopravnosti, kao i da sprovode politike EU o rodnoj ravnopravnosti i rezolucije Saveta bezbednosti UN o ženama, miru i bezbednosti.