Vesti

EULEX organizovao studijsku posetu Policije Kosova Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara u Briselu

23. novembar 2018. god.

EULEX je organizovao studijsku posetu delegacije Policije Kosova (PK), od 20. do 23. novembra, uključujući i Upravu za  međunarodnu saradnju u oblasti vladavine prava (ILECU) i šefa Radne grupe za borbu protiv korupcije, Šemsija Hazirija, Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara (OLAF) Evropske komisije, u cilju unapređenja saradnje između ove dve institucije.

Ova poseta imala je za cilj upoznavanje PK sa metodologijama identifikacije i istraga novih vrsta krivičnih dela prevare, kao i unapređenje razmene informacija, koje se tiču ilegalne trgovine robom i upravljanja borbom protiv prevara.

“Tokom ove studijske posete delegacija PK je obučena za specifične zadatke u skladu sa Administrativnim sporazumom između Policije Kosova i OLAF-a iz 2017. godine o razmeni informacija, istragama, finansijskoj bezbednosti, carini i suzbijanju korupcije”, izjavio je Vincenzo Giancarlo Cardinale, vođa ekipe Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju. “Uveren sam da će PK ostvariti svoje ciljeve u borbi protiv privrednog kriminala i korupcije, u saradnji sa međunarodnim akterima i uz podršku EULEX-a”, dodao je on.

ILECU takođe planira da poveća broj istražitelja, koji imaju iskustva sa finansijskim krivičnim delima, u vezi sa budućim zajedničkim istragama i kontrolama na licu mesta sa OLAF-om.

Fadilj Haljiti, šef Odeljenja PK za privredni kriminal, izjavio je: “Bilo nam je zadovoljstvo da učestvujemo u ovoj studijskoj poseti, jer smo opširno informisani o mandatu i procedurama OLAF-a, uključujući i predmete prevara koji pogađaju fondove Evropske unije”.