Vesti

EULEX podržava 16-dnevnu kampanju TV spotom protiv rodno zasnovanog nasilja

26. novembar 2018. god.

U cilju podizanja javne svesti o rodno zasnovanom nasilju i njegovom uticaju na društvo kao celinu, kao i veće mobilizacije u zastupanju ovog pitanja, EULEX je pripremio video poziv za akciju protiv rodno zasnovanog nasilja. Ovaj spot, u kojem se žrtve pozivaju da podignu svoj glas i prijave nadležnim organima sve slučajeve nasilja, emituje se na TV stanicama na Kosovu.