Vesti

U kojim oblicima se može javiti rodno zasnovano nasilje? EULEX-ov glavni nadgledač za pitanja rodno zasnovanog nasilja objašnjava

29. novembar 2018. god.

EULEX-ov glavni nadgledač za pitanja rodno zasnovanog nasilja, Chiara Tagliani objašnjava razne oblike u kojima se može javiti rodno zasnovano nasilje.

“Kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju, podrazumevamo svaki čin koji prouzrokuje ili može prouzrokovati fizičku, seksualnu, psihičku ili čak ekonomsku povredu ili patnju, uključujući i samo pretnju takvim činom.  Stoga, ono može obuhvatati sve od prisilnih ranih brakova do sakaćenja genitalija, fizičkog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja,emotivnog ili verbalnog zlostavljanja, ili bilo kojeg drugog oblika nasilja u porodici, eksploatacije, pa čak i oblika pravne diskriminacije, na primer kada se radi o pravima nasledstva. To je zapravo sveobuhvatni pojam koji se odnosi na bilo koju povredu koja se može učiniti protiv volje osobe, kao rezultat neravnopravnog odnosa moći između rodova, pri čemu se jedan rod vidi podređenim u odnosu na drugi. Rod žrtve postaje pokretački motiv za dela nasilja”, kazala je Tagliani.