Vesti

EULEX učestvovao regionalnom strateškom dijalogu visokog nivoa o ilegalnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi

10. decembar 2018. god.

Predstavnici EULEX-a učestvovali su 5. i 6. decembra u Regionalnom strateškom dijalogu visokog nivoa o ilegalnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi (Regionalni strateški dijalog), čiji je domaćin bio Međunarodni Institut za krivično pravo u ljudska prava u Sirakuzi.

Regionalni strateški dijalog okupio je ministre, više zvaničnike i ostale ključne regionalne i međunarodne aktere iz jugoistočne Evrope, koji su diskutovali o zajedničkim izazovima i strateškim mogućnostima u borbi protiv ilegalne trgovine, koja prestavlja jedan od najozbiljnijih globalnih izazova.

Ciljevi Regionalnog strateškog dijaloga  bili su dvostruki: izgradnja znanja i svesti o ilegalnoj trgovini kao međusektorskom fenomenu, sa jedne; i da se na osnovu ekspertize i uvida nacionalnih partnera razvije opširnije razumevanje regionalnih prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnji u borbi protiv legalne trgovine, sa druge strane, čime bi se podstakla saradnja među nacionalnim i međunarodnim interesnim stranama.