Vesti

Šefica EULEX-a učestvovala na sastanku Foruma visokog nivoa za vladavinu prava

23. januar 2019. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, učestvovala je 22. januara na sastanku Forumu visokog nivoa za vladavinu prava, koji  je sazvao predsednik Vlade, i na kojem su se okupili svi rukovodioci ključnih institucija vladavine prava na Kosovu, kao i svi relevantni međunarodni partneri.

Ovaj sastanak je bio deo niza redovnih razgovora na strateškom nivou, na kojima se ocenjuje napredak i procenjuje kako najbolje podržati napore za reforme i sprovođenje u sistemu vladavine prava na Kosovu.

Sastanak je bio usredsređen na paket zakona za borbu protiv korupcije, koji je Skupština Kosova nedavno usvojila, u pogledu programa Pravda 2020, koji predstavlja mehanizam osmišljen da olakša sprovođenje niza ranije utvrđenih praktičnih mera širom oblasti vladavine prava, kao i na predmete visokog profila koji su na meti kosovskih organa u kontekstu napora za viznu liberalizaciju.

EULEX će se i dalje angažovati u pružanju pomoći svojim kosovskim partnerima i kao učesnik u inicijativi Pravda 2020 i pod svojim novim mandatom za “robusno nagledanje”, sa fokusom na osetljive tužilačke i sudske predmete, uglavnom predmete koje je EULEX ranije predao .