Vesti

Šefica EULEX-a na drugom sastanku o programu Pravda 2020

24. januar 2019. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, učestvovala je 23. januara na drugom sastanku o inicijativi Pravda 2020, koji je ovoga puta organizovao Sudski savet Kosova u bliskoj saradnji sa Ministarstvom pravde i Tužilačkim savetom Kosova.
Papadopoulou je na sastanku naglasila da je Pravda 2020 izuzetna inicijativa, jer je pod lokalnim vođstvom, sveobuhvatna i ambiciozna.
„Njene dve glavne karakteristike su lokalno vlasništvo i usredsređenost na praktična rešenja za stvarne probleme u pravosudnom sistemu. Ovo je pravi pristup sprovođenju reformi koje mogu pridobiti dovoljnu podršku, mogu biti održive tokom vremena i imaju za cilj da pokažu opipljive rezultate za sve”,  kazala je šefica EULEX-a.
Tokom ovog sastanka sagovornici su održali fokusirane razgovore u cilju pronalaženja praktičnog pristupa rešavanju nekih od najprioritetnijih pitanja utvrđenih u okviru inicijative Pravda 2020.
„Imajući to u vidu, EULEX je doprineo diskusiji utvrđivanjem pitanja koja treba rešiti, na osnovu sistematskog i robusnog tematskog nadgledanja tužilačkih i sudskih predmeta koje Misija sprovodi u kosovskom sistemu u bliskoj saradnji sa sudskim i tužilačkim organima Kosova. EULEX je, pored toga, dao praktične preporuke za rešavanje niza strukturnih nedostataka u pravosudnom sistemu Kosova, uključujući i nerešene predmete koji utiču na lokalna tužilaštva i sudove. Mi smo usredsređeni na utvrđivanje pitanja i pružanje praktičnih rešenja, kako bismo pomogli akterima pravosudnog sistema da ih reše”, naglasila je Papadopoulou.

“Pravda 2020 je izuzetna inicijativa, jer je pod lokalnim vođstvom, sveobuhvatna i ambiciozna”, rekla je šefica EULEX-a Papadopoulou, na drugom sastanku o programu Pravda 2020, koji je ovoga puta organizovao Sudski savet Kosova u bliskoj saradnji sa Ministarstvom pravde i Tužilačkim savetom Kosova.
Papadopoulou je pored toga naglasila da je EULEX doprineo diskusiji pružajući nalaze i preporuke na osnovu sistematskog i robusnog tematskog nadgledanja tužilačkih i sudskih predmeta koje Misija sprovodi u kosovskom sistemu u bliskoj saradnji sa sudskim i tužilačkim organima Kosova.