Vesti

Šefica EULEX-a na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova

24. januar 2019. god.

Šefica Misije EULEX, Alexandra Papadopoulou, posetila je danas ministra unutrašnjih poslova, g. Ekrema Mustafu. Ona mu je ponovo potvrdila posvećenost EULEX-a pružanju pomoći ministarstvu i relevantnim institucijama vladavine prava koje su pod njegovom nadležnošću, u skladu sa novim rekonfigurisanim mandatom Misije, uključujući i njenu ulogu kao druge instance za bezbednost na zahtev Policije Kosova, kao i u pružanju podrške sprovođenju relevantnih sporazuma koji proizilaze iz dijaloga između Beograda i Prištine, koji pomaže EU u oblasti slobode kretanja i integrisanog upravljanja granicom. Ministar se zahvalio gđi Papadopoulou na kontinuiranoj pomoći koju pruža EULEX i uverio je u punu saradnju ministarstva unutrašnjih poslova u zajedničkom radu.